Logo

Tesines

Jesús en les religions, com a element pel diàleg interreligiós

Xavier Padilla

Si Déu és U, perquè hi ha diverses religions? Si només una d’elles és verdadera, com es que totes poden reivindicar simultàniament aquesta exclusivitat? Si totes elles són camins per arribar a Déu, cóm és que no és possible una aproximació religiosa única al misteri? Si, pels cristians, Jesús és l’únic Salvador universal, com és que les religions no poden creure en Ell? Si l’Esperit de Jesús suscita actors dintre i fora de l’Església que desposseeixen al mal del seu domini, quina necessitat hi ha de la seva mediació humana? Si l’Església no és la única seu de l’Esperit, en què es basa per dir que ha rebut la plenitud dels mitjans de salvació? Si les altres religions són mitjanceres de salvació, quina relació hi ha entre elles i amb la Església? Si el vincle entre les religions està ocult, com es podrà accedir a la totalitat? Si la història prossegueix, després de Jesús, amb el seu curs ambigu, en què consisteix la seva obra salvadora?

Ecologia en Santa Clara d’Assís

Rita Maria Da Paixao OSC

Aquest treball de recerca «Ecologia en Santa Clara d’Assís, relació-comunió amb tota la Creació» és un camp d’investigació des de l’ecologia integral que resta obert a noves investigacions i a nous temes, com pot ser l’ecofeminisme

TEOLOGÍA, DICHO DE ASOMBRO Y DESAFÍO. LA TRANSFIGURACIÓN DE LOS CONTRASTES

Moisés Sánchez

La iconoclasia en la abstracción y el atonalismo. Schönberg y Kandinsky

María Gelpí

Bhakti, el camí de la devoció

Mireia Patiño Coll

La Doble Pertinença Religiosa. Repte per al pensament cristià

Joaquim Fernández Angelats

Les creus de terme historiades del bisbat de Girona

Josep Narcís Pujol

Henry Le Saux

Alfred Tejedor

Job la veu d'una humanitat sofrent

Roser Estrada

L’AIGUA I LA DONA A LA BÍBLIA - Agar a l’Antic Testament i la samaritana al Nou Testament

Gadi Bosch Pons Germana clarissa de Ciutadella de Menorca

Chillida: una finestra oberta a la transcendència

Jòrdan Faugier