Logo

Lliçons inaugurals

Iscreb Llicó Inaugural Curs 19-20

Iscreb Llicó Inaugural Curs 19-20

Iscreb Llicó Inaugural Curs 19-20

Iscreb Llicó Inaugural Curs 19-20

Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta

El diálogo interreligioso en el contexto de la comunicación intercultural

Iscreb Llicó Inaugural Curs 18-19

Iscreb Llicó Inaugural Curs 18-19

Un Déu transparent?
Dr. Josep Otón

Iscreb Llicó Inaugural Curs 17-18

Iscreb Llicó Inaugural Curs 17-18

 Inauguració del Curs Acadèmic 2017-18. Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Antoni Matabosch sobre el tema "Luter i la Reforma, ahir i avui. Del conflicte a la comunió"

Iscreb Llicó Inaugural Curs 16-17

Iscreb Llicó Inaugural Curs 16-17

Inauguració del Curs Acadèmic 2016-17. Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Lluís Duch sobre el tema "L'ésser humà avui. Les transmissions en el moment actual” 

Iscreb Llicó Inaugural Curs 15-16

Iscreb Llicó Inaugural Curs 15-16

 Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Gabriel Magalhães sobre el tema “El camins de la literatura vers Déu”

Iscreb Llicó Inaugural Curs 14-15

Iscreb Llicó Inaugural Curs 14-15

Eugeni Gay, ex vicepresident del Tribunal Constitucional, ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), amb el títol La dignitat humana, fonament d’un ordenament jurídic just, alliberador i solidari, en un acte celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i que ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.

Iscreb Llicó Inaugural Curs 13-14

Iscreb Llicó Inaugural Curs 13-14

"El ecumenismo como movimiento de paz en los siglos XIX y XX"

Cardenal Walter Kasper

Iscreb Llicó Inaugural Curs 12-13

Iscreb Llicó Inaugural Curs 12-13

"Poetes catalans en diàleg amb Déu"

Dr. Carles Torner

Iscreb Llicó Inaugural Curs 11-12

Iscreb Llicó Inaugural Curs 11-12

Ramon Llull, inspiració per al diàleg interreligiós

Dr. Jordi Gayà

Iscreb Llicó Inaugural Curs 10-11

Iscreb Llicó Inaugural Curs 10-11

“Déu vos guard!”: Allà on es troben l’essència de la parla i la religió

Josep M. Esquirol

Iscreb Llicó Inaugural Curs 09-10

Iscreb Llicó Inaugural Curs 09-10

Els Pares de l’Església, mestres d’espiritualitat per al segle XXI
P. Cebrià Piferré