Logo

Taxes

 Taxes acadèmiques / Euros - Curs 2021-22

 

 

 

  Euros
Taxes de matriculació (per semestre) 15
Presencial  
Batxillerat  
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (ordinari, invitat i extraordinari) 31
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (oient) 25
Convocatòria extraordinària 3a i 4a (per assignatura) 35
Llicenciatura i Màster  
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 35
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura (oient) 30
Convocatòria extraordinària 3a i 4a (per assignatura) 35
Virtual  
Batxillerat i DECA  
Un crèdit ECTS ISCREB virtual Batxillerat i DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 41
Un crèdit ECTS Escola de llengües clàssiques (ELC) 55
Llicenciatura i Màster  
Un crèdit ECTS ISCREB virtual Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 41

Convalidacions i certificats

 
Convalidacions (per assignatura) 27
Certificat 25
Certificat Batxillerat en Ciències Religioses 30
Tesina  
Inscripció de la tesina Llicenciatura /Màster 365
Ampliació crèdits tesina 122
1era Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB presencial (2 ECTS) 70
1era Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB virtual (2 ECTS) 82
2ona Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB presencial (10 ECTS) 350
2ona Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB virtual (10 ECTS) 410
Tramitació de títols  
Drets de títol de Batxillerat/Grau 170
Drets de Títol de Llicenciatura/Màster 215
Conferencia Episcopal Espanyola (CEE) 30
Tramitació de la DECA de primària i secundària 80