Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Descarrega't el tríptic en Estudis de Ciències Religioses

Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg

S’ofereix en el curs 2021-2022 Curs B

Assignatura ECTS Semestre Professor
Exegesi NT II: Les Paràboles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Metodologia de la Tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Personatges de l'Evangeli de Joan 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Exegesi AT II: L’èxode, exegesi i hermenèutica 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Teologia de les Religions 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro + info
Hinduisme 5 1r Lic. Fabian E. López + info
Literatura intertestamentària 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Les religions i els drets humans 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Seminari: Diàleg: principis i exercici 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Sànscrit I 5 1r Dra. Laia Villegas + info
Hebreu I 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Llic. Joan Febrer + info
Teologia Protestant dels segles XIX i XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Perspectives sobre l'Islam Plural 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 2n Llic. Ezequiel Mir + info
Art contemporani i espiritualitat 5 2n Dr. Diego Malquori + info
Espiritualitat en els textos bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Recursos per a l'animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Fe i Ciència 5 2n Dr. Isaac Llopis i Fusté + info

Iniciem l’ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l’ànim de poder implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Dialeg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. El curs 2017-2018 es van oferir aquestes dues assignatures noves: Les religions i els drets humans i Història del text bíblic i crítica textual. El curs 2019-2020 es van oferir aquestes assignatures noves: L'espiritualitat en els textos Bíblics, Fe i Ciència i Recursos per a l'animació Bíblica.

 

Crèdits obligatoris: 100
Crèdits per a la tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l'elaboració de la tesina: 5 ETCS
Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

Total crèdits: 120 ECTS

Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg

S’oferirà en el curs 2022-2023. Curs A

Assignatura ECTS Semestre Professor
Metodologia de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Buddhisme 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega + info
Història de la missió apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Seminari I. Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Seminari: Instruments per al diàleg 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Revelació i Revelacions 5 1r Llic. José Manuel Andueza + info
Religions africanes tradicionals i afroamericanes 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats + info
Trets fonamentals de la cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà + info
Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Daoisme, Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Espiritualitat, religió i postmodernitat 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Història del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Ecumenisme després del Vaticà II 5 2n Dr. Andrés Valencia + info

Crèdits obligatoris: 100
Crèdits per a la tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l'elaboració de la tesina: 5 ETCS
Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

Total crèdits: 120 ECTS

Continuem amb l'ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l'ànim d'implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Dialeg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. El curs 2016-2017 es van oferir aquestes dues assignatures noves: "Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc" i "Llengües Bíbliques". El curs 2018-2019 es va oferir aquesta assignatura nova: "Història de la missió apostòlica". I aquest curs 2020-2021 s’ofereix aquestes assignatures noves: Revelació i Revelacions e Història de l’Ecumenisme Recent

Els alumnes que desitgin fer alguna d'aquestes matèries podran comptabilitzar el seu creditatge per a l'obtenció de la Llicenciatura en Identitat cristiana i diàleg.