Logo

Formació permanent per als mestres i professorat de religió

 

 

L'Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s'ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l'Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta proposta formativa. 

 

1r trimestre

Com ens parla la Bíblia?

 

Quin paper ha de tenir la Bíblia a la classe de religió? Com l’hem de presentar? Des de quin enfocament? Quines capacitats i competències podem treballar? Com pot contribuir una lectura àmplia de la Bíblia a les capacitats i les competències?

Durem a terme aquest camí apassionant d’integrar la Bíblia i els nous llenguatges a la nostra classe d’ERE amb diferents textos que ens poden ajudar en aquesta reflexió conjunta, amb propostes d’activitats d’aula tenint present les noves metodologies.

 

OBJETIUS

1.      Copsar la importància del treball sobre la Bíblia a l’ERE des de les capacitats i les competències.

2.      Reflexionar sobre la contribució del treball sobre la Bíblia a les capacitats i a les competències.

3.      Iniciar-se en les possibilitats pedagògiques i didàctiques del llenguatge bíblic.

4.      Traslladar el relat bíblic als nostres dies, en situacions quotidianes a dins i fora de l’escola.

5.      Dissenyar diferents activitats competencials tenint els relats bíblics com a punt de partida i arribada.

 

CONTINGUTS

1.      La Bíblia i la classe d’ERE. El que diu el currículum.

2.      El llenguatge religiós i el llenguatge simbòlic.

3.    Observació i contemplació d’entorns artístics relacionats amb la religió i amb la Bíblia: possibilitats de treball a classe.

4.    La vigència del relat bíblic en els nostres dies en clau cultural i intercultural (tradició cultural i inserció crítica en la societat).

5.      La incorporació de les noves metodologies al treball bíblic.

6.      Eines i estratègies d’avaluació formativa aplicades al treball de la Bíblia.

 

DOCENT

Isabel Pérez i Santos

 

CALENDARI

Del 4 d’octubre al 3 de desembre

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.

2n Trimestre

Aprenentatge Servei, la classe de religió

transformadora de la societat

 

Quines possibilitats ofereix l’Aprenentatge Servei (ApS) en el currículum i la programació d’una classe de religió que sigui transformadora de la societat? Treballarem, des de les necessitats socials, amb eines i recursos per al desenvolupament de projectes d’ApS des de l’àrea de religió.

 

OBJECTIUS

1.    Conèixer la proposta educativa de l'ApS.

2.    Reflexionar sobre les possibilitats que ofereix el currículum de religió pels projectes d'ApS.

3.    Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei.

4.    Adquirir instruments i eines per a la programació, el desenvolupament i avaluació en els projectes ApS.

5.    Conèixer recursos per a l’autoavaluació del projecte.

 

CONTINGUTS

1.    Marc teòric. Algunes nocions.

2.    Dinamismes bàsics, pedagògics i organitzatius.

3.    ApS a la classe de religió “transformadora de la societat”: quin sentit té? Una aproximació des del currículum.

4.    Com fer ApS? Instruments per al disseny I la programació. Dissenyem un ApS.

5.    Eines i estratègies per l’avaluació de projectes ApS.

6.    Experiències d’èxit d’ApS a la classe de religió

 

DOCENT

María Alfonso

 

CALENDARI

del 31 de gener  al 28 de març de 2022

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.

 

3r Trimestre

L’arquitecte de Déu. El patrimoni religiós a l’ERE

 

La Sagrada Família ha estat objecte d'estudi tant pel seu sistema constructiu innovador com pel propi edifici, símbol del cristianisme arrelat en un temps, cultura concreta i alhora universalitzable. El seu arquitecte, o la part més personal d’ell és menys coneguda, però per entendre tot el sentit de l'obra hem de conèixer al seu autor. L'estudi i el coneixement de l'autor i la seva obra ajudarà els alumnes a entendre millor una cosmovisió religiosa i cultural, així com la vivència interna i / o espiritual que hem de tenir en compte en qualsevol manifestació artística-religiosa.

 

OBJECTIUS

1.      Conèixer instruments i estratègies per utilitzar el patrimoni artístic en l'ERE.

2.      Conèixer els trets bàsics de la vida i obra de Gaudí.

3.      Conèixer la Sagrada Família des de diferents punts de vista (estètic, bíblic, teològic ...)

4.      Interpretar la riquesa simbòlica de la Sagrada Família.

5.      Elaborar activitats per treballar a l'aula des de la classe de religió.

 

CONTINGUTS

 

1.    La biografia d'Antoni Gaudí.

 

2. La Sagrada Família: des del context social a la seva faceta espiritual.

2.1. Context socioeconòmic.

2.2. Arquitectura, natura, tecnologia.

2.3. Espiritualitat.

2.4. El sentit religiós de la Sagrada família. Veure, comprendre i interioritzar la Basílica de la Sagrada Família.

 

3. Visita virtual de la Basílica de la Sagrada Família a través de diferents vídeos: ciència i tecnologia, símbol i religió, història i societat.

 

4. Aplicació didàctica de el patrimoni cultural.

4.1 Recursos i eines didàctiques per a l'aula.

4.2 Realització d'activitats aplicant el que s'ha treballat a l'aula de religió.

4.3 Fòrum d'experiències didàctiques a l'aula.

DOCENTS

Mònica Santín, Rosa Ribas, Yolanda Otal i Josep M. Bové

CALENDARI

Del 4 d’abril al 4 de juny de 2022.

 

ORGANITZA

Instituto Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)

Fundació de l’Escola cristiana de Catalunya (FECC)

 

MATRÍCULA

El període de matriculació s'obre l'1 de juliol

de 2020, i es tancarà una setmana abans de

l'inici de cada curs.

Matriculacions on-line: www.iscreb.org

Preu per curs: 40€

 

 

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.