Logo

Cursos Bàsics

 

Curs Bàsic de Bíblia

Assignatura ECTS Semestre Professor
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Llibres Profètics 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Cartes Apostòliques 4 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Introducció al Nou Testament 4 2n Llic. Jaume Balateu i González , Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Pentateuc i Històrics 4 2n Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Evangelis Sinòptics i Actes 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Escrits Joànnics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info

Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura. 

Total: 36 ECTS

 

Curs Bàsic del Fet Religiós

Assignatura ECTS Semestre Professor
Introducció a les ciències religioses 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Antropologia Filosòfica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra + info
Seminari: Simbologia i Estètica 4 1r Dr. Jordi Carcasó + info
Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Introducció a la diversitat religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret + info
Sociologia de la Religió 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala + info
Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info

En el nostre context s’està desvetllant un interès creixent per la recerca espiritual i religiosa. Ens calen referents per poder interpretar aquestes recerques dels postres contemporanis. Aquest curs ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinària, comptant amb les aportacions de les diferents ciències de la religió.

Total: 26 ECTS