Logo

Crèdits per a l’obtenció de la DECA

 

Per als professors d’Educació Infantil i Primària

Pla d’estudis

El curs 2010-2011 realitzàrem l’adaptació dels crèdits de la DECA a les exigències del Pla Bolonya. Aquells alumnes que van iniciar la DEI amb anterioritat al curs 2008-2009 o bé aquells que varen començar la DECA a partir d’aquest mateix curs, han de fer efectiva l’adaptació dels crèdits cursats als nous ECTS. Aquesta adaptació es podrà sol·licitar en realitzar la matrícula.

Requisits: És necessari tenir el títol de Magisteri (en qualsevol especialitat). Per a l’obtenció de la DECA caldrà cursar 24 ECTS.

ECTS Assignatures Professor/a Semestre
6 La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià) Llic. Ester Caballero 1r
6 Buscar a Déu avui (religió, cultura i valors) Llic. Xavier Iglesia 1r
6 Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral) Llic. Oriol Ràfols 2n
6 Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària Llic. Yolanda Otal 2n

 El curs 2017-2018 es va programar un calendari específic de trobades presencials per als alumnes de la DECA de primària, en vistes a millorar el seguiment de les assignatures (vegeu calendari). Al final del semestre es durà a terme una prova de validació presencial per tal de valorar els aprenentatges assolits durant el semestre.

Per als professors d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerats

És necessari ser Graduat. Hi ha tres opcions:

Graduat en Teologia o bé Batxillerat en Teologia

Caldrà que cursin els següents crèdits:

ECTS Assignatures Professor/a Semestre
4 Psicologia de la Religió

Dr. Xavier Marín

1r
6 Pedagogia de la Religió a Secundària Llic. Ferran Piñeiro 1r
4 Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària Llic. I Llic. Ferran Piñeiro 2n
4 Didàctica de la Religió a Secundària Llic. Carme Arnau
Llic. Glòria Pi
2n

(L’assignatura de Psicologia de la Religió es pot cursar tant presencialment com virtualment, però les tres darreres només s’ofereixen de manera virtual).

Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses i les següents assignatures:

ECTS Assignatures Professor/a Semestre
6 Pedagogia de la Religió a Secundària

Llic. Ferran Piñeiro

1r
4 Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària Llic. Ferran Piñeiro 2n
4 Didàctica de la Religió a Secundària Llic. Carme Arnau
Llic. Glòria Pi
2n

 

Graduat en Ciències Religioses

En aquest cas haurà de cursar les assignatures de Didàctica de la Religió a Secundària, Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària i Pedagogia de la Religió a Secundària.