Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Llicenciatura en Ciències religioses

La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

Crèdits comuns: 20
Crèdits d’Especialitat: 80
Crèdits de tesina: 20

   Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
   Crèdits per a la tesina: 15

Total crèdits: 120 ECTS

Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

*Aquests estudis tenen el reconeixement civil de Màster acreditant 60 ECTS de la Llicenciatura i computant, d’aquesta manera, un total de 300 ECTS d'estudis en Ciències Religioses segons les disposicions del Reial Decret 1619/2011

Es podran cursar les especialitats de Teologia Bíblica i Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

La llicenciatura complerta dura tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs B.

Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 

B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’ofereix en el curs 2019-20. Curs B

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Espiritualitat, religió i postmodernitat (N. Religiositats) 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán + info
Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Hebreu I* 5 Anual + info

* Es recomana cursar l’assignatura els fonaments de l'Islam prèviament a la de Perspectives sobre l'Islam Plural.
* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

Hebreu I* Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimecres 17:30-18:20 hores (18 set.- 3 juny)
Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2020-2021. Curs C

Assignatura ECTS Semestre Professor
El Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero + info
Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo i Llopis + info
Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López + info
Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas + info

A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2021-22. Curs A

Assignatura ECTS Semestre Professor
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Xavier Vicens i Pedret + info
Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó + info
Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla + info
Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas + info
Daoisme i Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 2n Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats + info

* Aquestes assignatures s'ofeireixen també en la modalitat virtual
1 Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofereix en el curs 2019-2020 Curs B

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Recursos per a l’animació Bíblica 5 1r Llic. Eloi Aran i Sala + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Personatges de l’Evangeli de Joan 5 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Hebreu I ** 5 Anual + info

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** *Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofererirà en el curs 2020-2021 Curs C

Assignatura ECTS Semestre Professor
Exegesi NT II: Els miracles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana + info
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 2n Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls + info
Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Exegesi AT II: Història dels Orígens 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info

A.Especialitat en Teologia Bíblica

S’oferirà en el curs 2021-2022 Curs A

Assignatura ECTS Semestre Professor
Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
L'Espiritualitat en els textos Bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla + info
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment