Logo

Horaris

 

Batxillerat Primer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Història de la Filosofia I*

Antoni Bosch

Introducció a les Ciències Religioses**

Antoni Bosch

Moral Fonamental

Antoni Nello
Introducció a l’Antic Testament

Rosa Boixareu

Sociologia de la religió

Maria Forteza

Seminari: Arts plàstiques i religió

Anna M. Blasco
19.15- 20.00
20.15-21.00 Metafísica 

Vicent Igual
Metafísica 

Vicent Igual
Ètica 

Abel Jiménez
Ètica 

Abel Jiménez
 

*Història de la Filosofia I del 17 de setembre al 26 de novembre
**Introducció a les Ciències Religioses del 3 de desembre al 21 de gener


Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Introducció a les Ciències Religioses*

Antropologia Filosòfica**

Antoni Bosch
Teologia Fonamental

José Manuel Andueza
Metodologia Teològica***

Adelaide Baracco
Introducció al Nou Testament****

Enric Cortès

Fenomenologia

Xavier Marín

Grec I

Samuel Sais

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
 

*Introducció a les Ciències Religioses del 4 de febrer al 11 de març
**Antropologia Filosòfica del 18 de març al 3 de juny

 

*** Metodologia Teològica del 6 de febrer al 13 de març
**** Introducció al Nou Testament del 20 de març al 12 de juny

 

 

Batxillerat Tercer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Dret Canònic*

Eulogi Broto
Ramon Batlle

Teologia espiritual 

Maria Teresa Valls

Escrits Sapiencials

M. Claustre Solé

Teologia Pastoral

Josep Casellas

Eclesiologia

Lluis Agustí

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de l’Església I 

Josep M. Martí Bonet
Introducció a l’Ecumenisme 

Antoni Matabosch
Història de l’Església I

Josep M. Martí Bonet

*Eulogi Broto del 17 de setembre al 12 de novembre
Ramon Batlle del 19 de novembre al 21 de gener

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Moral Social 

Dolors Oller
Litúrgia*

Joan Torra
Escrits Joànnics*

Antoni Pou
Sagraments

Joan Josep Moré
Història de l’Església II

Joan Galtés

Seminari de Síntesi

Jordi Corominas

19.15- 20.00 Cartes Apostòliques

Jaume Balateu
20.15-21.00 Moral Social 

Dolors Oller

Litúrgia del 5 de febrer al 12 de març
Escrits Joànnics del 19 de març a l’11 de juny


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN TEOLOGIA BÍBLICA

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Hermenèutica Bíblica

Rosa Boixareu

Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció

Jaume Balateu

Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc

 Begonya Palau

Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic


  M. Claustre Solé

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

Segon semestreHora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Teologia Bíblica I

 Samuel Fabra

L'Esperitualitat als textos bíblics

  M. Claustre Solé

*Fe i Ciència i Inculturació de la Fe

Andreu Ibarz
David Jou
Ramon M. Nogués

 

 
19.15- 20.00
20.15-21.00

 

*Fe i Ciència
Andreu Ibarz  6, 13, 20, 27 de febrer; 6 de març
Ramon M. Nogués 13, 20, 27 de març i 3, 10  d’abril
David Jou 24  d’abril; i 8, 15, 22  de maig


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN DIÀLEG INTERRELIGIÓS, ECUMÈNIC I CULTURAL

Primer semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Seminari I: Instruments per al diàleg

Andreu Ibarz

Esglésies Orientals

Xavier Vicens

Trets fonamentals de la cultura actual 

Miquel Tresseras

 

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

Segon semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Daoisme, Confucianisme 

     Anne-Hélène Suárez  

Els Fonaments de l’Islam

Dolors Bramon


*Fe i Ciència i Inculturació de la Fe

Andreu Ibarz
David Jou
Ramon Mª Nogués

*Religions Africanes
Tradicionals i Afroamericanes


Antoni Calvera
Joan Gimeno

 
19.15- 20.00
20.15-21.00

*Fe i Ciència
Andreu Ibarz  6, 13, 20, 27 de febrer; 6 de març
Ramon M. Nogués 13, 20, 27 de març i 3, 10  d’abril
David Jou  24  d’abril; i 8, 15, 22  de maig

*Religions Africanes Tradicionals i Afroamericanes
Antoni Calvera del  7, 14, 21, 28  de febrer; 7, 14, 21, 28 de març i 4, 11 d’abril
Joan Gimeno  25 d’abril i 2, 9, 16 i 23 de maig