Logo

Horaris

 

Batxillerat Primer Curs 2020-21

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Història de la Filosofia I*

Antoni Bosch-Veciana

Introducció a les Ciències Religioses**

Antoni Bosch-Veciana

Moral Fonamental

Antoni Nello
Introducció a l’Antic Testament

Rosa Boixareu

Grec I

Samuel Sais

Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana

Anna M. Blasco

19.15- 20.00
20.15-21.00

Fenomenologia

Xavier Marín

Ètica 

Abel Jiménez
Ètica 

Abel Jiménez

Fenomenologia

Xavier Marín

 

*Història de la Filosofia I del 14 de setembre al 23 de novembre
**Introducció a les Ciències Religioses del 30 de novembre al 18 de gener


Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Introducció a les Ciències Religioses*

Antropologia Filosòfica**

Antoni Bosch-Veciana
Teologia Fonamental

Manuel Andueza
Metodologia Teològica***

Adelaide Baracco
Introducció al Nou Testament****

Jaume Duran

Metafísica

Maria Arquer

Sociologia de la religió

Maria Forteza

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
 

*Introducció a les Ciències Religioses de l’1 de febrer al 8 de març
**Antropologia Filosòfica del 15 de març al 7 de juny

*** Metodologia Teològica del 3 de febrer al 10 de març
**** Introducció al Nou Testament del 17 de març al 9 de juny

 

 

Batxillerat Tercer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Dret Canònic*

Eulogi Broto
Ramon Batlle

Teologia espiritual

Josep Manel Vallejo

Escrits Sapiencials

M. Claustre Solé

Teologia Pastoral

Josep Casellas

Eclesiologia

Lluís Agustí

19.15- 20.00
20.15-21.00

Història de l’Església I

Josep Mª Martí Bonet

Introducció a l’Ecumenisme

Antoni Matabosch

Història de l’Església I

Josep Mª Martí Bonet

*Eulogi Broto del 14 de setembre al 9 de novembre
Ramon Batlle del 16 de novembre al 18 de gener

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Moral Social

Dolors Oller

Cartes Apostòliques

Jaume Balateu

Litúrgia*

Joan Torra

Escrits Joànnics*

Antoni Pou

Sagraments

Joan Josep Moré

Seminari de Síntesi

Josep Giménez

Moral Social

Dolors Oller

Història de l’Església II

Diego Sola

19.15- 20.00
20.15-21.00

Dimarts:
Litúrgia del 2 de febrer al 9 de març
Escrits Joànnics del 16 de març al 8 de juny
Dilluns:
Moral Social de l’1 de febrer al 22 de febrer
Cartes apostòliques de l’1 de març al 7 de juny
Divendres:
Moral Social del 5 de febrer al 26 de març
Història de l’Església II del 9 d’abril al 11 de juny


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN TEOLOGIA BÍBLICA

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Hebreu Bíblic

Joan Ramon Marín

Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església
Poble de Déu en l’Escriptura*


Jordi Cervera
Jaume Balateu

Exegesi NTII: Els miracles de Jesús

Jaume Balateu

 

Història de l’Església a Catalunya

Diego Sola

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

* Jordi Cervera del 22 de setembre al 3 de novembre
Jaume Balateu del 10 de novembre al 22 de desembre

Segon semestreHora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Història del text crític i crítica textual

Joan Ramon Marín

Arts contemporànies i cristianisme*

Anna Maria Blasco
Oriol Izquierdo
Josep Falcó

 

Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic

M. Claustre Solé

 
19.15- 20.00
20.15-21.00

Anna Maria Blasco del 2 de febrer al 2 de març
Oriol Izquierdo del 9 de març al 13 d’abril
Josep Falcó del 20 d’abril al 18 de maig


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN DIÀLEG INTERRELIGIÓS, ECUMÈNIC I CULTURAL

Primer semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Teologia protestant dels segles XIX i XX

Samuel Fabra

Ecumenisme després del Vaticà II

Dani Palau

 

Judaisme Postbíblic

Joan Ramon Marín

Història de l’Església a Catalunya

Diego Sola

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

Segon semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Hinduisme

Fabian Ezequiel

Arts contemporànies i cristianisme*

Anna Maria Blasco
Oriol Izquierdo
Josep Falcó

 

Perspectives sobre l’Islam Plural

Dolors Bramon

 

 
19.15- 20.00
20.15-21.00

Anna Maria Blasco del 2 de febrer al 2 de març
Oriol Izquierdo del 9 de març al 13 d’abril
Josep Falcó del 20 d’abril al 18 de maig