Logo

Horaris

 

Batxillerat Primer Curs 2019-20

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Història de la Filosofia I*

Antoni Bosch

Introducció a les Ciències Religioses**

Antoni Bosch

Moral Fonamental

Antoni Nello
Introducció a l’Antic Testament

Rosa Boixareu

Sociologia de la religió

Maria Forteza

Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana

Anna M. Blasco

19.15- 20.00
20.15-21.00 Metafísica 

Maria Arquer
Ètica 

Abel Jiménez
Ètica 

Abel Jiménez

Metafísica

Maria Arquer

 

*Història de la Filosofia I del 9 de setembre al 25 de novembre
**Introducció a les Ciències Religioses del 2 de desembre al 20 de gener


Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Introducció a les Ciències Religioses*

Antropologia Filosòfica**

Antoni Bosch
Teologia Fonamental

Manuel Andueza
Metodologia Teològica***

Adelaide Baracco
Introducció al Nou Testament****

Jaume Duran

Fenomenologia

Xavier Marín

Grec I

Samuel Sais

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
 

*Introducció a les Ciències Religioses del 3 de febrer al 9 de març
**Antropologia Filosòfica del 16 de març al 8 de juny

*** Metodologia Teològica del 5 de febrer al 11 de març
**** Introducció al Nou Testament del 18 de març al 10 de juny

 

 

Batxillerat Segon Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Evangelis Sinòptics i Actes

Marisa Melero

Pentateuc i Històrics

Jaume Angelats

Misteri de Déu

Núria Caum

Grec II*

Samuel Sais

Seminari: Música
Religiosa*

Josep Falcó

Psicologia de la religió*

Xavier Marín

Moral Sexual*

Núria Carulla

19.15- 20.00
20.15-21.00

Llibres Profètics

Joan Ramon Marín

Llibres Profètics

Joan Ramon Marín

*Assignatures optatives. Cal escollir-ne una.

*Psicologia de la Religió del 13 de setembre al 29 de novembre
*Moral Sexual del 13 de desembre al 24 de gener

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Antropologia Teològica

Josep M. Yglesias

Intr. a la diversitat Religiosa

Joan Hernández

Escatologia

Josep Giménez

*Cristologia

Màxim Múñoz

Moral Sexual*

Núria Carulla

Moral de la vida*

Antoni Nello

19.15- 20.00

Patrologia

Joan Torra

20.15-21.00

Mariologia

Núria Caum

*Moral Sexual del 7 de febrer al 20 de març
* Moral de la Vida del 27 de març al 12 de juny


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN TEOLOGIA BÍBLICA

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Història de la missió apostòlica

Lluís Serra

Recursos per a l’animació
Bíblica

Eloi Aran

Exegesi ATII: l’Èxode, Exegesi i Hermenèutica

M. Claustre Solé

 

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

Segon semestreHora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Literatura Jueva en època Intertestamentària

Rosa Boixareu

Personatges de l’evangeli de Joan

Toni Pou

 

Exegesi  AT I: La violència i la pau en el Profetes 

Joan Ramon Marín  

 
19.15- 20.00
20.15-21.00

 


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN DIÀLEG INTERRELIGIÓS, ECUMÈNIC I CULTURAL

Primer semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Història de la missió apostòlica

Lluís Serra

Espiritualitat, Religió i postmodernitat (N. Religiositats)

Josep Otón

Teologia de les Religions

Jaume Flaquer

 

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

Segon semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Budisme

JM. Cincunegui

Seminari II: Diàleg principi i exercici

Xavier Marín


Els reptes de la Governança global

Dolors Oller

 

 
19.15- 20.00
20.15-21.00