Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009 .
 
Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

 

L'oferta dels estudis de Batxillerat l'efectuem de forma cíclica. Cada any acadèmic, s'imparteix el primer curs per tal d'assegurar l'accés als alumnes a les matèries introductòries del pla d'estudis i s'oferirà de forma alternativa el segon o el tercer curs. 

Primer Curs: Temes introductoris

Assignatura ECTS Semestre Professor
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Ètica 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Història de la Filosofia I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Sociologia de la Religió 4 1r Dra. Maria Forteza González + info
Moral Fonamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa + info
Grec I * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana 4 1r Llic. Mònica Santin + info
Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Metafísica 4 2n Llic. Daniel Salgueiro + info
Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Història de la Filosofia II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Teologia Fonamental 6 2n Llic. José Manuel Andueza + info
Metodologia Teològica 2 2n Llic. José Manuel Andueza + info
Introducció al Nou Testament 4 2n Dr. Jaume Duran + info

Total 60 ECTS

*Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Cal fer la matrícula a la secretaria de Teologia de Catalunya (FTC)

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist

S’ofereix el curs 2021-2022

Assignatura ECTS Semestre Professor
Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler + info
Misteri de Déu 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Pentateuc i Històrics 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Llibres profètics 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Evangelis Sinòptics i Actes 6 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Introducció a la diversitat religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Grec II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Cristologia 6 2n Dr. Màxim Muñoz i Durán + info
Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet + info
Escatologia 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info
Moral de la vida (Bioètica) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa + info
Patrologia 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral de l’amor i la sexualitat 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info

* ECTS optatius: 4

Total 60 ECTS

*Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Cal fer la matrícula a la secretaria de Teologia de Catalunya (FTC)

Tercer curs: La vida cristiana en Església

S’oferirà el curs 2022-2023

Assignatura ECTS Semestre Professor
Eclesiologia 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Teologia Espiritual 4 1r Llic. Josep Manel Vallejo  i Fidalgo + info
Dret Canònic 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs + info
Introducció a l’Ecumenisme 2 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler + info
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Teologia pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas + info
Història de l’Església I 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet + info
Sagraments 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Litúrgia 2 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Escrits Joànnics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cartes Apostòliques 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Història de l’Església II 4 2n Dr. Diego Sola i Garcia + info
Seminari de Síntesi Teològica 6 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info

ECTS obligatoris: 176
* ECTS optatius: 4
 
Total ECTS: 180
 
Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne