Logo

Educació Infantil i Primària (virtual)

Per als professors d’Educació Infantil i Primària

Pla d’estudis de la DECA

Assignatura ECTS Semestre Professor
Síntesi del Cristianisme I 6 1r Llic. Ester Caballero i Alonso + info
Educar des de l’Evangeli 6 1r Llic. Xavier Iglesia i Edrosa + info
Síntesi del Cristianisme II 6 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària 6 2n Llic. Yolanda Otal i De la Torre , Llic. Ligia Villoria i Castro + info

Requisits: És necessari tenir el títol de Magisteri (en qualsevol especialitat). Per a l’obtenció de la DECA caldrà cursar 24 ECTS. 

L'alumne podrà matricular-se de Síntesis del Cristianisme II si abans ha aprovat Síntesis del Cristianisme I

Taxes

Taxes de matriculació (per semestre)

10

Un crèdit ECTS ISCREB virtual DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 39
Certificat 18
Tramitació de la DECA de primària 70