Logo

  • La paraula és meitat de qui la pronuncia, meitat de qui l'escolta.
    Michel de Montaigne

  • Ser lliure no és solament desfer-se de les pròpies cadenes, sinó viure d’una forma que respecti i millori la llibertat dels altres.
    Nelson Mandela

  • L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes

  • Volem ser útils en la tasca de construir una comunitat cristiana més conscient, més madura, més evangelitzadora.

Actualitat

Agenda

Cercador de cursos

Canal de vídeo

Testimonis