Logo

Pagament de la matrícula

 

 

 

 

Pagament de l’import de la matrícula

Els alumnes poden triar entre dos sistemes de pagament:

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al número de compte del Banc Santander: IBAN ES61 0075 0002 22 0604690125 per l’import total de la matrícula.

  Data límit de pagament

  Per al primer període de matrícula: 2 d'octubre
  Per al segon període de matrícula: 19 de febrer

  Tot alumne que no hagi fet efectiu el pagament abans de la data establerta, serà donat de baixa a tots els efectes, entenent que no ha complert amb el compromís assumit a l’hora de formalitzar la matrícula.

 • Domiciliació bancària:

  Triant aquesta modalitat de pagament es pot demanar el fraccionament de l’import de la matrícula fins a tres terminis.
  Cal que en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ens faciliti el núm. De compte on voldrà que se li cobrin els rebuts.
  Els rebuts retornats s’hauran d’abonar en efectiu o en un ingrés bancari a la Secretaria durant el mes en curs amb un recàrrec de 4 euros. Si després de ser requerit per secretaria el pagament no es fa efectiu en el termini de 15 dies, l’alumne serà donat de baixa amb independència del nombre de fraccionaments que hagi pagat.

  En cas de repetir-se el procés de requeriment tres vegades, l’ISCREB no admetrà iniciar un quart procediment i l’alumne/a serà donat de baixa definitivament.

   

Per a sol·licitar el fraccionament en més de tres terminis, consulteu amb Secretaria.