Logo

Límit de creditatge matriculat

Límit de creditatge matriculat

Els alumnes poden matricular-se de les assignatures que siguin del seu interès, tenint sempre en compte que poden cursar un màxim de 30 ECTS per semestre i 60 ECTS per curs, tot respectant les incompatibilitats al Batxillerat i un total de 55 ECTS per curs en el cas de la Llicenciatura (a part dels ECTS de la tesina).
 
S’entén que, en el cas dels alumnes que compatibilitzen assignatures en les modalitats presencial i virtual, aquest límit de creditatge s’aplica al total d’assignatures matriculades en les dues modalitats.
 
D’altra banda, en el cas dels alumnes invitats que estudien en d’altres instituts, aquest límit de creditatge s’aplica al total de les assignatures matriculades en les dues institucions acadèmiques.