Logo

Crèdits pont

 Crèdits pont per accedir a la Facultat de Teologia

 

Descripció: Aquest curs pont està pensat per aquells llicenciats en Ciències religioses que volen accedir als estudis de Màster/llicenciatura en Teologia. En el primer any l'alumne ja podrà realitzar 5 crèdits d'assignatures propedèutiques de llicència i 5 crèdits de llengües. En el segon any es podrà matricular a un gran nombre d'assignatures de llicència.

Requisits: Tenir el títol de Llicenciatura/Màster en Ciències Religioses i acreditar una llengua moderna.

Durada: 3 semestres

Crèdits: 25 ECTS

Primer any: 23 ECTS

·         13 ECTS del Curs Pont

·         10 ECTS de la Llicència (5 ECTS Propedèutics + 5 ECTS de llengües)

Segon any: 2 ECTS

Número mínim d'alumnes per fer el curs: 3 alumnes (si un any no hi ha suficient número d’alumnes es pot esperat a l'any següent).

Titulació: Una vegada l'alumne hagi finalitzat el Curs Pont, obtindrà un certificat acreditatiu que pot accedir com alumne ordinari als estudis de Segon cicle a al FTC, i un cop finalitzats aquest estudis, obtindrà el títol de Màster en Teologia (llicenciatura en teologia)

Els candidats hauran de fer una preinscripció el mes de juliol anterior per tal de poder organitzar amb temps els estudis.

És condició indispensable per iniciar els estudis dels crèdits-pont tenir la tesina defensada i aprovada abans del mes d’octubre de l’any corresponent.

Per a més informació dirigir-se a la Secretaria de la Facultat de Teologia, de dilluns a divendres d’11 a 13 h i de les 17 a les 19 h.