Logo

Professorat no estable

Llic. M. Luisa Melero i Gracia

 María Luisa Melero Gracia (Alcorisa, Teruel, 1967), religiosa mercedària, és diplomada en Treball Social i Educadora Social, llicenciada en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Catalunya i llicenciada en Ciències Bíbliques pel Pontifici Istituto Biblico de Roma. Durant més de vint anys ha treballat en diferents projectes de reinserció social i laboral, i actualment dirigeix un recurs d'acolliment per a dones amb problemes socials. Des de l'any 2001 ha impartit diverses matèries bíbliques en el Institut de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), tant en modalitat on-line com en modalitat presencial. És professora d'Hebreu i Antic Testament (Llibres profètics) en el Escolasticat del monestir de Santa María de Poblet. És membre de la Associació Bíblica de Catalunya i ha publicat alguns articles de recerca bíblica.