Logo

Invitats/es

Llic. Josep Sastre i Portella

Llicenciat en Teologia i Ciències Patrístiques.  Augustinianum, Roma 1991.

Membre de l’Institut Menorquí d’Estudis. Sec. Història, professor de Grec bíblic i Patrologia al Seminari Diocesà de Menorca.

Publicacions: La població de la Parròquia d’Es Migjorn l’any 1812. Migjorn Gran 1987.

Els somnis: un tret de la religiositat a la Menorca del segle V, «Meloussa» 4 (1997)

Simbologia cristiana en un pretès motlle de pans eucarístics. Meloussa 4 (1997).

La Carta de Sever de Menorca: anàlisi de les principals citacions bíbliques. Conselleria d’Educació i Cultura. Govern Balear: Institut Menorquí d’Estudis. 2000