Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Mitologia judeocristiana

*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Professora Assistent: Llic. Pilar Casals

El literat canadenc N. Frye (1912-1991) qualificà la Bíblia com el codi de la cultura occidental; en ella trobem els grans relats que han configurat el nostre imatge col·lectiu des de fa mil·lennis. A través de la metodologia de la mitocrítica, Frye aconsegueix descobrir uns arquetipus literaris que recorren els llibres de la Bíblia, i que a la vegada es troben present en la literatura i en la cultura occidentals. És veient la Bíblia en el seu conjunt que un es pot adonar de l’evolució d’aquests arquetipus literaris i del significat dels símbols que es van reinterpretant al llarg dels segles. No és pot entendre la Bíblia tampoc sense el seu mètode específic d’interpretació que és el de l’acompliment: tipus i antitipus esdevindran doncs claus de lectura per entendre els seus relats. 

Requisits i orientacions prèvies

  • Conèixer alguns relats importants de la Bíblia 
  • Descobrir la importància de la Bíblia com a codi de la nostra cultura
  • Aprofundir en la teoria literària de Northrop Frye
  • Reflexionar sobre l’especificitat, significació i funcionalitat del llenguatge mític bíblic
  • Saber interpretar relats bíblics a partir de la mitocrítica
  1.  Bloc 1: La mitocrítica de Northrop Frye
  2. Bloc 2: Les etapes de la revelació: Creació, revolució, llei, saviesa, profecia, evangeli i apocalipsi
  3. Bloc 3: Arquetipus i metàfores recurrents de la Bíblia 

Bíblia Interconfessional, Claret 2010.

CAYLEY, D., Conversaciones con N. Frye. Barcelona: Península 1997.

FRYE, N., El gran código. Barcelona: Gedisa 1982.

FRYE, N., Anatomía de la crítica. Caracas 1991.

FRYE, N., Poderosas palabras: la Biblia y nuestras metáforas. Barcelona: Muchnik 1996.