Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Mitologia clàssica

  • Titulació: Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r semestre | ECTS: 3
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Dr. Antoni Bosch-Veciana* |
*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Professora assistent: Llic. Leire Sales i Salvatierra

Avui llegir els mites clàssics significa posar en relació el seu llenguatge simbòlic amb el llenguatge de la paraula que mira d'explicar-lo. Aquest lligam adoptarà en el nostre curs la clau interpretadora que ens ofereix Plató en alguns dels seus textos en els quals aborda els mites clàssics. La seva lectura té en compte el text dels mites (mite) i en fa una interpretació des de la raó (logos). Això ens permetrà obrir la nostra comprensió sobre els mites a l'actualitat del nostre present cultural. 

Requisits i orientacions prèvies

  • Conèixer alguns dels grans relats mitològics
  • Llegir diversos mites des de l'òptica de la relació entre mite i logos
  • Adquirir la clau hermenèutica de la complementació entre mite i logos
  • Discernir l'actualitat d'aquells relats mitològics estudiats 
1. Introducció general als mites clàssics
2. Mites sobre els orígens de la humanitat
3. Mites sobre l'Amor
4. El llenguatge de les al·legories
5. Els mites sobre la mort i més enllà
6. L'Atlàntida com a model de ciutat ideal
7. Els mites platònics de persuasió: el mite de les cigales i el mite de Theüt

Ives Bonnefoy(dir.), Diccionario de las mitologías. II. Grecia, Barcelona: Destino 1996.

 

Luc BrissonPlaton, les mots et les mythes. Comment et pourquoi Plton nomma le mythe,París: éditions la découverte 1994.

 

Lluís DUCH,Ciencia de la religión y mito. Estudios sobre la interpretación del mito, Montserrat: PAM 1974.

 

PlatónMitos.Selección de Carlos García Gual, Madrid: Alianza editorial 2017. [Servirà de base al curs].

 

Hugo RahnerMitos griegos en la interpretación cristiana, Barcelona: Herder 2003.

 

Jean-Pierre Vernant,L’univers, els déus, els homes, Barcelona: Empúries/Anagrama 2010.

 

Giuseppe Zanetto (a cura di), I miti greci, Milano: Rizzoli 2017

 

Maria Àngels AngladaRelats de mitologia. Herois i déus. Estudi introductori i propostes de treball a cura de Roger Cònsul, Barcelona: Proa 2008