Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia


 

DIPLOMA EN MITOLOGIA I SIMBOLOGIA 2021-22

3a edició

L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí... Així, conèixer i interpretar els relats de la pròpia cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines necessàries per tal d’endinsar-nos en aquesta “cartografia de l’ésser humà” que són els símbols i els mites.

Si vols estudiar el Diploma d'especialista universitari en Mitologia i simbologia, et convidem a les sessionsin formative per videoconferència,
Ponent: Dr. Antoni Pou
Dia i hora: dimecres 9 de juny d'
11.00 a 12.00h.   https://us02web.zoom.us/j/83549569709

 

Descarrega't el tríptic

 

Descarrega't el tríptic

 

Calendari acadèmic

Pla d'estudis

 

Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de la interpretació del mite 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Exegesi i hermenèutica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Poètica de l’imaginari i Mitocrítica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Jorge Rodríguez Ariza , Dr. Antoni Pou i Muntaner + info

Aquest mòdul vol familiaritzar l’estudiant amb la història de la interpretació del mite, els conceptes bàsics de la filosofia i l’antropologia del símbol, i conèixer els principals mètodes d’anàlisi.

Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Mitologia judeocristiana 3 1r semestre (nov.-gen.) Llic. Pilar Casals i Miret , Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Simbologia i religions 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Xavier Marín i Torner + info
Mitologia clàssica 3 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Sergi Grau + info

Aquest segon mòdul aspira a donar una panoràmica general als grans relats mitològics i religiosos que han influït en l’imaginari col·lectiu de la nostra cultura i societat, dels quals el nostre pensament i la nostra percepció de la realitat en són hereus.

Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Simbologia i mística 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Xavier Melloni i Ribas , Dr. Xavier Marín i Torner + info
Simbologia i literatura 2 2n semestre (abril.-juny) Llic. Oriol Izquierdo i Llopis + info
Simbologia en l’esfera social, política, econòmica 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Josep Rom , Dr. Albert Moya i Ruiz + info
Simbologia i Psicologia 1 2n semestre (febr.-abr.) Llic. Pedro Yscadar i Rojas , Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Simbologia i art 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Jaume Aymar , Dr. Jesús Oliver-Bonjoch i Oliver + info

 El tercer mòdul vol aportar a l’estudiant una aproximació pràctica de l’anàlisi del símbol, utilitzant els instruments i mètodes apresos, per tal de poder analitzar la càrrega simbòlica i mítica de productes culturals contemporanis.

Mòdul 4. Aplicació i aprofundiment (5 ECTS)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Rutes simbòliques 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Jorge Rodríguez Ariza + info
Treball de fi de Diploma 4 2n semestre (febrer-juny) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Núria Caum i Aregay + info

Coordinadors acadèmics: Antoni Pou i Núria Caum 

Destinataris

 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural.
 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.  
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic.
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
 • Psicòlegs interessats en la psicologia simbòlica i arquetipal.
 • Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.

Objectius

 • Conèixer grans relats que han configurat la cultura occidental.
 • Comparar els mites de diverses religions i civilitzacions.
 • Analitzar la mitologia i la simbologia com elements constructors d’identitats tan individuals com col·lectives.
 • Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites tan antics com contemporanis.
 • Veure la influència de la mitologia clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la psicologia.

Professorat 

 • Dr. Jorge R. Ariza
 • Dr. Jaume Aymar
 • Dra. Rosa Boixareu
 • Llic. Pilar Casals
 • Dr. Jordi Casasampera
 • Dr. Jordi Corominas
 • Dr. Sergi Grau
 • Llic. Oriol Izquierdo
 • Dr. Xavier Marín
 • Dr. Xavier Melloni
 • Dr. Albert Moya
 • Dr. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Dr. Antoni Pou
 • Dr. Josep Rom
 • Llic. Pedro Yscadar

Metodologia i avaluació

El programa es desenvoluparà a través de sessions presencials i del treball realitzat mitjançant de la plataforma d’aprenentatge on-line de l’ISCREB. L’avaluació serà continuada i comptarà amb una diversitat d’estratègies d’avaluació que s’especificaran en cada matèria en funció de la seva especificitat. Cada mòdul comptarà amb sessions presencials conduïdes pel professorat que emmarcaran el contingut que després es treballarà mitjançant la plataforma on-line emprant diverses estratègies d’avaluació. 

Requisits d’accés

Es podrà accedir al Diploma d’especialista en simbolisme i mitologia amb el Grau en Humanitats, Grau en Ciències Religioses, així com tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

Preu del Curs

Preu del Diploma: 1350€ (45€ per ECTS)

Assignatures soltes: 50€ per ECTS

Si et matricules de tot el diploma abans de l'1 de juliol: 1.200€ (40€ per ECTS)

Beques i ajuts

Ajut de l’Institut: Aquest ajut el poden demanar els alumnes que ho necessitin i que no puguin optar a la beca estatal. L’han de demanar durant el període de matrícula. Per a sol·licitar aquest ajut cal que l’alumne ompli el document o bé passi per la secretaria a recollir-lo . Per a demanar més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de l’ISCREB.

Calendari acadèmic

Inici de curs: 2/10/2021

Final de curs: 18/06/2022

Matrícula

Inici del període de matriculació: 1/06/2021

Final del període de matriculació: 28/09/2021

Descarrega't el tríptic