Logo

Professorat no estable

Dr. Màxim Muñoz i Durán

Religiós claretià prevere. Doctor en Teologia per la universitat Gregoriana de Roma (1993). Professor extraordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya, on ha impartit classes de cristologia i mariologia i actualment de teologia fonamental. Ha estat Superior Provincial dels Claretians de Catalunya i president de la Unió de Religiosos de Catalunya. Té diverses publicacions sobre temes de cristologia, teologia fonamental vida religiosa i evangelització.