Logo

Professorat no estable

Dr. Joan Torra i Bitlloch

Prevere del bisbat de Vic des del 1982. És llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya el 1987 i Diplomat en Teologia i Ciències Patrístiques per l’Institut Patrístic Augustinianum de Roma el 1990.
Professor de patrologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, i als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Vic, ISCRVIC, i de Barcelona, ISCREB.
Actualment és rector de les parròquies de Torelló.