Logo

Professorat estable

Dr. Eulogi Broto i Alonso

Laic, pare de família. Llicenciat en Dret i en Dret Canònic per les universitats de Barcelona 1997 i Lovaina (Bèlgica) 2002. Notari-Actuari del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona entre 1995 i 2000. Professor de Dret Matrimonial i de Eclesiàstic de l'Estat a la Universitat de Barcelona entre 1998 i 2003. Jutge i Magistrat Suplent entre 2000 i 2006, en diversos jutjats i seccions d'Audiències Provincials. Professor adjunt de Dret Canònic en l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona des del setembre de 2003 i fins a l'actualitat. Advocat en exercici. Col • laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Publicacions, entre d'altres: Enciclopèdia of World Constitutions, 2007. "Andorra" Facts on File New York 2007, 19-25. “Church and State relations and right of religious freedom in Andorra I i II”, (Llibertat religiosa i relacions Església-Estat a Andorra dins el seu estatut internacional), en European Journal for Church and State Research 9 i 10, 2002 i 2005, Ed Peeters, Leuven.