Logo

Professorat estable

Dr. Antoni Bosch-Veciana

Doctor en Filosofia per la UB amb premi extraordinari i llicenciat  per la mateixa UB, Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. Professor de l'ISCREB i de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Membre de l’associació Bí­blica de Catalunya» (1978), de la «Institución San Jerónimo para la investigación bí­blica» (1980), de la «Societat Catalana de Filosofia» (1984), de la «International Plato Society» (1997) i de la «Sociedad Ibérica de Filosofí­a Griega» (2006). Ha publicat nombrosos llibres i articles d'investigació, que es poden consultar en https://url.academia.edu/AntoniBoschVeciana.