Logo

Invitats/es

Llic. Joan Gimeno i Prats

Llicenciat en Història per la UB, on va fer també la tesina al programa Recuperació de la memòria històrica a Amèrica Llatina i Àfrica. Des de l’any 1998 ha participat a la xarxa interuniversitària d’estudis africans i afroamericans ARDA (Agrupament per a la Recerca i Docència d’Àfrica) de la UB. Les seves dues línies d’investigació aborden les dinàmiques interreligioses a Haití i les relacions entre religió i poder a l’Àfrica occidental. Actualment està realitzant la tesi doctoral. Ha publicat entre altres, «Haití, un país atrapado en su historia», a FERRAN INIESTA (ed.), La frontera ambigua. Tradición y democracia en África, Barcelona: Bellaterra, 2007, o «Característiques del poder negroafricà a Haití», a la revista Studia Africana, Barcelona, núm. 12, març 2001. També, als números 49 i 50 de la revista Dialogal, unes aproximacions a les religions africanes i afroamericanes.