Logo

Invitats/es

Dr. Miquel Tresserras i Majó

Professor catedràtic de la Universitat Ramon Llull. Doctor en Pedagogia. Llicenciat en Filosofia i Lletres. Mestre d’ensenyament primari. Mestre de Català. Alumne titular a l"'École des Hautes Études". Paris, Sorbonne.

Publicacions: 2008- Cinema, problema polític. Via08. Valors, Idees, Actituds. Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, p. 97-114. 2007- Publicidad y ciudad. La comunicación publicitaria y lo urbano: perspectivas y aprotaciones. En colaboració amb el Sr. Antonio J. Baladron. Sevilla, p. 17-30. 2006- La Ciutat de Risc. El prodigi de la televisió i altres tecnologies. Barcelona Trípodos.

Des de 1994- Professor d’Història del Pensament Contemporani. Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

 

2002-2003- Professor del curs "Límits i possibilitats dels mitjans de comunicació". Facultat de Teologia de Barcelona.

 

2001-2003- Professor del curs de Pensament Contemporani. Màster Media-MBA en gestió d'empreses de l'audiovisual. Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna