Logo

Cursos a l’Escola de Teologia del Maresme

Curs 2021-2022 

Primer trimestre Curs 2021-2022
 
Dones i esglèsia
 
1. Feminisme cristià.
2. El discipulat femení en els evangelis.
3. Dones dirigents de comunitats cristianes en els textos del Nou
Testament.
4. Dones teologues.
5. El futur de la dona a l’Església.
El curs vol oferir una visió de la realitat de la dona en l’Església tant
des del paper que jugaren en els inicis com des del rol que juguen en
l’actualitat i que han de jugar en un futur.
El curs s’impartirà durant el mes de novembre de 2021.
 
Segon trimestre Curs 2021-2022
 
Textos de lament i de dolor
 
1. El llibre de les Lamentacions.
2. Salms de súplica.
3. La súplica i el perdó en els profetes menors.
4. El cant espiritual d’Ausias Marc.
 
La queixa, el dolor, el crit que demana auxili, la pregària de perdó són
temes molt presents expressat en textos de la literatura bíblica. Alguns
més coneguts com els salms, altres menys. El curs ofereix l’oportunitat
d’endinsar-se en aquest tipus de textos, fins i tot veure’n la influencia
en textos laics, inspirats, però en els bíblics.
 
El curs s’impartirà durant el mes de febrer del 2022.
 
 
Tercer trimestre Curs 2021-2022
 
Mirades sobre el Nou Testament
 
1. Dues mirades sobre el Jesús històric: J. D. Crossan i G Theissen.
2. Antioquia, centre d’expansió del cristianisme.
3. Els Beatus i el llibre de l’Apocalipsi.
 
El curs passat va tenir molt bona acollida i acceptació el cicle de sessions
“Mirades sobre l’Antic Testament”. Encoratjats pel bon resultat
oferim ara Mirades sobre le Nou Testament. De les possibilitats d’acostar-
se al Nou Testament, la pluralitat de lectures que ofereix i els infinits
detalls per fixar-s’hi, hem escollit les que presentem en aquest curs.
 
El curs s’impartirà durant el mes de maig de 2022.