Logo

Educació Secundària i Batxillerats (presencial i virtual)

És necessari ser Graduat. Hi ha tres opcions:

a) Graduat en Teologia o bé Batxillerat en Teologia

 

 

 

Caldrà que cursin els següents crèdits:

ECTS Assignatures Professor/a Semestre
4 Psicologia de la Religió

Dr. Xavier Marín

1r
6 Pedagogia de la Religió a Secundària Llic. Ferran Piñeiro 1r
4 Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària Llic. Ferran Piñeiro 2n
4 Didàctica de la Religió a Secundària Llic. Mar Marqués 2n

(L’assignatura de Psicologia de la Religió es pot cursar tant presencialment com virtualment, però les tres darreres només s’ofereixen de manera virtual).

b) Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses i les següents assignatures:

ECTS Assignatures Professor/a Semestre
6 Pedagogia de la Religió a Secundària

Llic. Ferran Piñeiro

1r
4 Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària Llic. Ferran Piñeiro 2n
4 Didàctica de la Religió a Secundària Llic. Mar Marqués 2n

c) Graduat en Ciències Religioses

En aquest cas haurà de cursar les assignatures de Didàctica de la Religió a Secundària, Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària i Pedagogia de la Religió a Secundària.

Professorat

Llic. Mar Marqués
Llic. Ferran Piñeiro

 

 

Assignatures Per als professors d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerats

a) Graduat en Teologia o bé Batxillerat en Teologia + Assignatura Psicologia de la Religió (de Batxillerat)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Pedagogia de la Religió a Secundària 6 1r Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez + info
Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària 4 2n Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez + info
Didàctica de la Religió a Secundària 4 2n Llic. Carme Arnau i Jordana + info

Taxes

Taxes de matriculació (per semestre) 15
Un crèdit ECTS ISCREB virtual DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 41
Certificat 25
Tramitació de la DECA de primària 80