Logo

Deca en Euskera

Jainkoa bilatzea gaur (Erlijioa, kultura eta balioak)

  • Titulació: Deca en Euskera
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: Seihilekoa 1º | ECTS: 6
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Dr. Angel María Unzueta |

Justificació

Requisits i orientacions prèvies