Logo

Actualitat

Saber "llegir" el que està passant

- General

Es parla molt de globalització, procés econòmic, tecnològic, social, cultural a gran escala, que consisteix en la creixent comunicació i interdependència entre els diferents països del món, unificant els seus mercats, societats i cultures, a través d'una sèrie de transformacions socials, econòmiques i polítiques que els donen un caràcter global. En aquest procés hi han tingut molt a veure les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

Aquest procés en el qual estem immersos està provocant múltiples canvis en els àmbits tecnoeconòmic, sociopolític, cultural i està afectant la nostra manera de viure i està plantejant-nos nous reptes que hem de saber entomar com a societat. És molt important entendre aquest procés per a poderafrontar-los. Un d'aquests reptes és saber gestionar la diversitat en societats cada cop més multiculturals. 

Ens cal saber "llegir" el que està passant i entendre la complexitat d'un món cada cop més interrelacionat. Així mateix, ens és molt necessari conrear un esperit crític que valori les conseqüències de la globalització i que davant les ombres del procés sigui capaç d'ajudar a construir alternatives, resituant-lo per a què sigui més just i humà. No saber "llegir" el que està passant porta a la por i a la cerca de seguretats que no fan possible cap canvi i que tenen el perill de caure en fonamentalismes de tota mena. 

Siguem, doncs, lúcids!

Mª Dolors Oller Sala