Logo

Actualitat

Paraules Divines. Una introducció a l’escriptura jeroglífica.

Pilar Casals - General

L’estudi de les llengües clàssiques ens obre la porta al coneixement de les nostres arrels. La llengua és l’element cultural que reflecteix una manera concreta de concebre i estar en el món. L’existència d’uns termes o uns altres, d’unes estructures gramaticals concretes esbossen el marc mental de la civilització que les articula. Apropar-se a una llengua, per tant, no és només conèixer-la gramaticalment sinó que suposa obrir-nos al coneixement d’una altra manera de veure el món.

 
En aquest sentit, les llengües clàssiques són una finestra per conèixer els nostres avantpassats i l’empremta que les civilitzacions antigues han deixat a la nostra història, a la nostra pròpia cultura. Si bé és més evident la influència del món grec i romà, cal reivindicar que aquestes civilitzacions van beure de l’antiga civilització egípcia.
 
L’egipci clàssic, el seu estudi, suposa la possibilitat d’entrar en contacte amb aquesta civilització mil·lenària, encara molt present en el nostre món, sobretot i especialment, gràcies al seu important llegat arqueològic, que no només permet l’aproximació a la seva vida i al seu món de creences, sinó també a través dels texts que complementen l’estudi material. 
 
Gràcies a la Pedra de Rosetta que va permetre el desxiframent de la llengua egípcia, es va iniciar el camí a un millor coneixement dels antics habitants de Kemet, una de les maneres de referir-se a la mateixa terra, “La Negra”, evocant el llim negre i fèrtil que aportava la inundació anual,  que suposava una gran riquesa per al país.
 
Aquest curs introductori ofereix un primer contacte amb la llengua egípcia, en concret amb l’estadi de l’egipci mitjà, que acabarà adquirint la forma de llengua clàssica amb el pas del temps, quedant vinculada a l’àmbit religiós i àulic. Un petit tastet per possibilitar poder reconèixer, interpretar i llegir, en finalitzar el curs, alguns dels signes jeroglífics que formen part d’aquest sistema d’escriptura, i que estan presents en nombrosos elements: esteles, taüts, papirs, parets de temples i tombes entre d’altres.
 
Si esteu interessats en matricular-vos per estudiar nivell inicial d'Egipci Clàssic amb la Pilar Casals, modalitat on-line. Feu clic aquí.