Logo

Actualitat

Les relacions entre buddhistes i cristians a l’Àsia oriental

Raquel Bouso, professora de Daoisme i Confucianisme - General

Serà l’onzena conferència organitzada per l’European Network of Buddhist Christian Studies, una xarxa europea fundada el 1996 a Hamburg per fomentar els estudis d’aquestes dues tradicions religioses. Es poden trobar ressenyes de les activitats i publicacions d’aquesta associació, així com de les associacions anàlogues japonesa (fundada el 1982) i nord-americana (fundada el 1987), en la revista Buddhist-Christian Studies que des del 1981 serveix de marc per al diàleg entre les dues religions.

 
Com explica la Dra. Elizabeth Harris, professora de la Liverpool Hope University, les relacions entre buddhistes i cristians a l’Àsia han estat marcades pel colonialisme, els conflictes ètnics i el nacionalisme. En alguns països asiàtics, la tensió entre les dues religions en ocasions ha desembocat en l’hostilitat, el conflicte i la violència però també existeixen exemples remarcables de diàleg i cooperació. 
 
La conferència pretén oferir un estat de la qüestió del tema tot centrant-se en sis països: Xina, Japó, Corea, Myanmar, Tailàndia i Sri Lanka. Com és habitual en les conferències de l’ENBCS, el tema proposat s’abordarà des de la perspectiva de les dues religions. En aquesta ocasió hi haurà tres ponents per cada país: mentre que el primer oferirà una visió panoràmica de com han estat històricament les relacions entre budistes i cristians en cada país, el segon i el tercer, un representat del budisme i un del cristianisme respectivament, parlaran de la situació actual des de la seva experiència personal. Aquestes sessions plenàries es complementaran amb panells on estudiants de postgrau i investigadors podran presentar comunicacions i posar en comú la recerca que duen a terme en l’àmbit dels estudis buddhistes-cristians.
 
En aquest àmbit, cal destacar una publicació recent que també vol contribuir a ampliar el nostre coneixement de la presència del cristianisme a l’Àsia: Encountering Modernity: Christianity in East Asia and Asian America, editat per Albert L. Park i David K. Yoo (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2014). Si bona part de la literatura existent sobre la història del catolicisme i el protestantisme a l’Àsia ha documentat les activitats de l’església i les missions, o bé s’ha centrat en l’adaptació de les idees i pràctiques cristianes a les diverses cultures asiàtiques, els editors del volum esmentat proposen una aproximació diferent al tema i aporten nous materials d’estudi. El llibre recull una sèrie de treballs que analitzen el paper de les esglésies i organitzacions cristianes en el desenvolupament econòmic, polític, social i cultural de Xina, Taiwan, Corea i Japó, així com en les comunitats d’emigrants, en particular, la diàspora asiàtica als Estats Units.
 
Més informació: 
http://www.buddhist-christian-studies-europe.net/
http://muse.jhu.edu/journals/buddhist-christian_studies/
http://www.uhpress.hawaii.edu/