Logo

Actualitat

Les mirades de santa Llúcia

Jordi Sirera - General

La festivitat de Santa Llúcia ha aplegat al llarg dels segles un conjunt de costums d’origen popular ric i divers que poc tenen a veure amb la celebració cristiana. En aquest article analitzem aquestes tradicions segons la geografia i la tipologia simbòlica per copsar-ne la procedència. Ens trobem davant de diferents tipologies rituals corresponents a celebracions solsticials, rituals de traspàs, rituals de fertilitat vegetal i cerimònies d’inici de cicle anual. Les característiques de la santa cristiana i de la celebració han actuat com a aglutinador de tots aquests costums que trobaren en el dia de la seva festivitat un espai on expressar-se.

Llegir article sencer, extret de la revista núm. Horitzó 2.