Logo

Actualitat

Desmuntant alguns prejudicis sobre l'Islam

- General

El presbiteri diocesà José Luis Villacorta ha participat aquest dissabte, dia 16, d'una de les sessions dels cursos organitzats per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), que és centre associat amb els alumnes de l'Instituto Diocesano de Teología y pastoral (IDTP). Villacorta va tenir un col·loqui amb els alumnes de l'ISCREB a Bilbao sobre el tema: "Desmuntant els nostres prejudicis sobre l'Islam", dins de les activitats de la segona trobada presencial d'aquest curs. Roberto Casas, un dels organitzadors dels cursos, ens explica en què consisteixen:

¿Quanta gent està apuntada al curs?
En l'actualitat 21 alumnes de l'ISCREB opten per realitzar les sessions presencials a l'IDTP de Bilbao. Es tracta de quatre dissabtes a l'any, dos per semestre.

¿Quina evolució ha tingut al llarg d'aquests anys?
Des de 2005, any en el qual es va signar el conveni de col·laboració entre l'IDTP i l'ISCREB, cada any s'ha incrementat el nombre d'alumnes del nostre entorn (Euskadi i també províncies limítrofes), dels tres que es van apuntar el primer curs als 21 actuals, encara hi ha hagut fins a 25.
 
¿Quina tipologia d'assignatures s'imparteixen?
El batxillerat i la llicenciatura a Ciències Religioses són titulacions eclesiàstiques, oficials a l'espai universitari europeu i llur contingut és fonamentalment teològic i filosòfic.
 
¿Existeix algun conveni de col·laboració?
A l'IDTP no s'imparteixen assignatures, sinó que es realitzen activitats d'assessorament i acompanyament donant la possibilitat de realitzar les activitats de les jornades presencials obligatòries, quatre a l'any com et deia, a Bilbao en lloc d'haver-se de desplaçar a Barcelona. Aquesta és la raó per la qual l'Iscreb ha anat signant convenis de col·laboració amb diverses entitats a diferents punts de l'estat, entre les que hi és l'IDTP de Bilbao. Aquests estudis els realitzen persones que per raons personals o laborals no tenen la possibilitat en règim presencial o semipresencial.
 
L'Iscreb ha realitzat un intens treball acadèmic i pedagògic per adaptar els seus materials i les seves metodologies a l'ensenyança íntegrament on-line, I la valoració per part de l'alumnat que ha anat passant per l'IDTP és altament positiva. Actualment, l'Iscreb és l'única institució a Espanya que compra amb el permís de la Santa Seu per a impartir els estudis de Ciències Religioses a la modalitat on-line.
 
¿Quin és el perfil de l'alumnat?
És molt variat, des de religiosos contemplatius i amb una activitat que els impedeix realitzar el règim presencial, fins a cristians de base amb la sola inquietud de profunditzar més en la seva fe i fonamentar-la més sòlidament, passant per docents de religió o laics amb diferents encomandes eclesials. A la seu de Barcelona no són estranys tampoc els aspirants al diaconat permanent que realitzen els estudis de Ciències Religioses a la modalitat virtual. El que més els uneix a tots ells és la impossibilitat de plantejar-se l'assistència regular a classes presencials. Per aquestes situacions, la proposta que ofereix l'Iscreb és seria i completa, al mateix temps que adaptable als ritmes de vida i al treball de cada alumne.