Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Sànscrit I

 • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
 • Modalitat: Iscreb Virtual
 • Semestre: 1r | ECTS: 5
 • Àrea: | Període lectiu: 1r semestre
 • Professorat: Dra. Laia Villegas |

Justificació

El sànscrit és la llengua clàssica que ha vehiculat durant mil·lennis els textos de la cultura i religió de l'Índia. Un coneixement bàsic de sànscrit aporta rigor a l'estudi del pensament filosòfic i la cosmovisió religiosa hindú. Des del punt de vista lingüístic, conèixer l'estructura i lexicografia bàsiques de la llengua sànscrita complementa l'estudi d'altres llengües clàssiques d'arrel indoeuropea, com el grec i el llatí.

Requisits i orientacions prèvies

 Disposar d'un coneixement bàsic sòlid de la gramàtica de la pròpia llengua facilita l'assimilació dels conceptes de morfologia i sintaxi sànscrita.

 

 1. Reconeixement de las lletres de l’alfabet devanāgarī
 2. Pronunciació correcta de la fonètica sànscrita
 3. Comprensió lectora de frases elementals
 4. Anàlisis lingüística i traducció de frases elementals
 5. Adquisició i pràctica de mètodes i tècnica d’estudi de la llengua i els seus textos

 

 1. Familiarització gradual con la lectura, escriptura i pronuncia de l’alfabet sànscrit (devanāgarī)
 2. Adquirir una visió de conjunto de la història de la llengua i la seva literatura filosòfica-religiosa
 3. Analitzar, comprendre i traduir frases simples
 4. Introduir-se en la morfologia i sintaxi bàsica

Conèixer un vocabulari bàsic 

 · Introducció a la Història de la llengua i literatura sànscrita

• Fonètica sànscrita i sistema de transliteració internacional

• Ordre alfabètic i ús del diccionari. recursos en línia

• Escriptura del sànscrit: l'alfabet devanāgarī

• Visió general de la gramàtica sànscrita

• Fonètica (1): Sandhi vocàlic i Gradació vocàlica (guna i vriddhi)

• Tipus de paraules i ordre de les paraules en la frase

• Funció gramatical dels vuit casos

• Declinació dels substantius masculins i neutres de tema en -a

• Conjugació del present d'indicatiu dels verbs temàtics

• Verbs irregulars: karoti i asti

• Pronoms personals (1)

• Partícules indeclinables (1)

• Pronoms interrogatius

. Recitació de textos (1)

 La metodologia del curs promou l'aprenentatge autònom sota la guia i supervisió del professor. De forma quinzenal s'enviarà una unitat didàctica amb:

 

-          Continguts teòrics amb exemples i vocabulari (lectura de la unitat, amb resum audiovisual)

-          Exercicis per a la integració gradual dels continguts

-          Lectura i traducció de frases simples

-          Solucionari d'autoavaluació

-          Una activitat sobre temes complementaris (context cultural i històric, pronunciació, maneig dels recursos en línia, etc.)

La distribució del temps s'estructura com segueix:

-          Lectura i estudi personal de la unitat: 40%

-          Realització dels exercicis i autoavaluació: 30%

-          Activitats complementàries 10%

-          Tutories: 10%

-          Participació en fòrums virtuals 5%

Jornades presencials: 5%

 Avaluació continuada mitjançant el lliurament quinzenal de:

-          Exercicis de les unitats didàctiques. En el moment del lliurament, s'enviaran les solucions per a l'autoavaluació i s'obrirà el període d'una setmana per a la resolució de dubtes mitjançant tutoria individual i l'ús del fòrum virtual.

-          Resum d'autoavaluació.

-          Activitats complementàries

-          Avaluació final: Qüestionari final de curs per avaluar l'assimilació de tots els continguts del curs

La nota final es calcula en la següent proporció:

-          Lliurament d'exercicis de les unitats 30%

-          Lliurament del resultat d'autoavaluació 10%

-          Lliurament de les activitats complementàries 10%

Examen final 50%

 Història de la llengua

Filliozat, P-S., La lengua sánscrita: An Overview, Barcelona: Herder, 2018.

Mètode bàsic del curs:

Les unitats didàctiques del curs estan basades en el manual de Killingley, D. K., Beginning Sanskrit (vol 1), Newcastle: Grevatt & Grevatt, 2006.

Recursos informàtics

Diccionari online: www.spokensanskrit.de

Materials complementaris (opcionals):

Pujol, O., Diccionario Sánscrito-Español, Barcelona: Herder, 2019

Villegas, L. y Pujol, O, Diccionario del yoga. Historia, práctica, filosofía y mantras, Barcelona: Herder, 2017.