Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Exegesi NT II: Les Paràboles de Jesús

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 5
  • Àrea: | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Llic. Jaume Balateu i González |

Justificació

Què deuen tenir aquestes històries escrites fa una pila d’anys i que encara avui ens captiven? Certament que es diu que una imatge val més que mil paraules, que una imatge impacte més en la memòria i es recorda més fàcilment que no pas un discurs abstracte. Però, copsem el sentit de les paràboles? El seu significat?

 

Hem sentit les paràboles de Jesús des de petits i encara ens interpel·len. És un dels elements més característics del missatge de Jesús, potser el que més, i presenten una realitat que ens apropen al Jesús històric i a la Palestina del segle I, però les va pronunciar Jesús tal com les trobem ara?

Requisits i orientacions prèvies

És requereix haver cursat les assignatures que tracten el Nou Testament, sobretot Introducció al Nou Testament i els Sinòptics.

COMPETÈNCIES

Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.

Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.

Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.

Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i ús de les llengües bíbliques.

Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

Participar en les noves aportacions fetes en el món bíblic.

 OBJECTIUS

-       Conèixer les teories, interpretacions, mètodes tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament les paràboles i poder interpretar-les

-       Assolir un coneixement més profund dels evangelis sinòptics que el farà servir com a fonament de la teologia

-       Escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o grups de discussió

 

-       Comunicar de manera escrita o oral els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat.

CONTINGUTS

Gran part dels evangelis sinòptics està ocupat per paràboles de Jesús i aquestes no són úniques en el món contemporani de Jesús. Aquesta assignatura concentra els esforços en cercar el sentit original de les paràboles, intentant discernir què ha afegit la tradició primitiva i què hi ha de la mà redactora dels evangelistes, amb la finalitat d’arribar a les paràboles tal com Jesús les hauria pronunciat i al sentit que originàriament tenien.

El curs està dividit en tres blocs de dues unitats cadascun:

Bloc I

Unitat 1.- Les paràboles de Jesús

Unitat 2.- Les paràboles: Història i interpretació

Bloc II

Unitat 3.- Les paràboles: De Jesús als evangelis

Unitat 4.- Aproximació al missatge de les paràboles

Bloc III

Unitat 5.- Teologia i paràboles: Evangeli de Marc

              Unitat 6.- Teologia i paràboles: Evangeli de Mateu

METODOLOGIA

Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 10%

Consultes al professor: 2%

Jornades presencials: 5%

Lectura i estudi personal: 48%

 

Preparació de les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 35%

AVALUACIÓ

L’avaluació consisteix en una avaluació contínua del conjunt d’activitats (60% de la nota final), fòrums, debats i qüestionaris que realitzarà l’estudiant (10% de la nota final). I d’un treball final de síntesi sobre l’estudi d’una paràbola (30% de la nota final). 

Pel que fa al material del curs, un bon manuals de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre de J. Jeremias, Las parábolas de Jesús, Estella: Verbo Divino 2003. Un altre llibre important és el de C. H. Dodd, Las Parábolas del Reino, Madrid: Cristiandad 2001. Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres fonamentals del món bíblic.