Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Poètica de l’imaginari i Mitocrítica

*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Professor Assistent: Dr. Jorge Rodríguez Ariza

Seguint l’aproximació al mite i al simbolisme a partir de la l’ínia d’interpretació antropològica i literària forjada per alguns participants del cercle Eranos: C.G. Jung, Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Henry Corbin es presentaran les bases teòriques per a una possible metodologia arquetipal. Com defensa Gilbert Durant, la mitocrítica porta inevitablement a la mitoanàlisi: de l’obra cultural a les estructures antropològiques de l’ésser humà, i de l’ésser humà a la societat. 

Requisits i orientacions prèvies

  • Conèixer alguns autors del grup Eranos
  • Aproximació crítica als conceptes d’arquetipus i de símbol
  • Aprofundir en les bases teòriques d’una metodologia arquetipal
  • Ser capaç d’analitzar productes culturals contemporanis a través de la mitocrítica i el mitoanàlisi 
  • El grup Eranos
  • C.G. Jung, els arquetipus i l’inconscient col·lectiu
  • La poètica del imaginari del G. Bachelard
  • G. Durand: De la mitocrítica al mitoanàlisi
  • Henry Corbin
  • Exemples pràctics d’interpretació des de la mitocrítica i el mitoanàlisi

DURAND, G., De la mitocrítica al mitoanàlisis. Figuras míticas y aspectos de la obra. Barcelona: Anthropos 2016.

JUNG, C.G., El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós 1995