Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Història de la interpretació del mite

 • Titulació: Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia
 • Modalitat: Iscreb Virtual
 • Semestre: 1r semestre (oct.-nov.) | ECTS: 2
 • Àrea: | Període lectiu:
 • Professorat: Dr. Jordi Corominas i Escudé* |
*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Professor Assistent: Dr. Jordi Corominas i Escudé

L’assignatura Història de la interpretació ofereix una panoràmica generals sobre el que els pensadors occidentals han dit sobre el mite. Es descriuran i analitzaran críticament alguns models i aproximacions, a més d’oferir claus hermenèutiques per entendre’ls. I finalment s’oferirà una introducció a l’aproximació antropològica del mite de Lluís Duch, la “logomítica”, que mostra la complicació i mútua potenciació del mythos i el logos. 

Requisits i orientacions prèvies

 • Conèixer els models interpretatius del mite de la cultura occidental
 • Tenir en compte els diversos contextos socio-culturals que els han determinat
 • Descobrir les continuïtats hermenèutiques al llarg de la història
 • Adquisició de claus de lectura i pautes interpretatives
 • Saber aplicar els conceptes de la “logomítica” en l’anàlisi dels mites, l’art i productes culturals contemporanis 
 • 1è Bloc: Models interpretatius clàssics: racionalista, al.legòric i everista. 
 • 2on Bloc: Models funcionalistes: ritualistico-sociològic, psicològic i estructuralista
 • 3è Bloc: Models romàntics i trascendentals
 • 4rt Bloc: Models moderns: E. Cassirer, M. Eliade, H. Blumengerg, K. Hübner.
 • 5è Bloc: La dialèctica entre mite i logos (LL. Duch). 
 • DUCH, LL. I CHILLÓN, A., Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación. Barcelona: Herder 2012.
 • DUCH, LL. Mite i cultura. Aproximació a la logomítica I. Barcelona: PAMSA 1995.
 • DUCH, LL. Mite i interpretació. Aproximació a la logomítica II. Barcelona: PAMSA 1996.