Logo

Tramitació de títols

 
BATXILLERAT /GRAU I LLICENCIATURA /MÀSTER
 
- 1 Fotocòpia del DNI o passaport vigent (les dues cares del DNI impreses per la mateixa cara)
3 Suplement europeu al títol (SET) un cop feta la revisió expedient i amb l’acreditació d’una llengua moderna (secretaria) 
- Pagament de les taxes: Batxillerat / Grau 165€, Llicenciatura / Màster 210€ (en efectiu a Secretaria o bé resguard ingrés bancari)

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Popular: IBAN ES15 BIC POPUESMM 0075 0002 27 0604690223

 

 
Batxillerat en Ciències Religioses
 
L’ISCREB emetrà un certificat en el qual consti l’assoliment dels requisits per a l’obtenció del Batxillerat en Ciències Religioses (assignatures cursades amb l’acreditació de la llengua moderna requerida). 
 
- Pagament de la taxa del certificat de final d'estudis de Batxillerat: 28€ 

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Popular: IBAN ES15 BIC POPUESMM 0075 0002 27 0604690223

 

 
DECA PRIMÀRIA
 
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia compulsada Títol de Magisteri o fotocòpia i original (fem compulsa a Secretaria). Les fotocopies han de ser amb mida DIN A4.
- Certificat acadèmic amb totes les assignatures superades (secretaria)
- Fe de Baptisme (original): A partir del DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016, TOTES LES PARTIDES DE BAPTISME QUE PRESENTARAN PER TRAMITAR EL TÍTOL DECA. Hauran de ser SEGELLADES PER LA PARRÒQUIA i LEGALITZADES PEL BISBAT (per a la legalització contactin amb el bisbat de pertinença de la parròquia on va tenir lloc el sagrament del Baptisme) i TENIR MENYS DE 6 MESOS D'ANTIGUITAT (des de la data d'emissió a la parròquia). 
- Pagament de la taxa: 75 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)
 
 

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Popular: IBAN ES15 BIC POPUESMM 0075 0002 27 0604690223

 

DECA SECUNDÀRIA
 
- Fotocòpia DNI
-  Fotocòpia compulsada dels títols segons la formació acadèmica o copia del justificant del pagament de les taxes.

 1. Baccalaureautus in Theologia (= Llicenciat en Estudis Eclesiàstics o Graduat en Teologia)
 2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis amb reconeixement civil (= Graduat en Ciències Religioses, 240 ECTS)
 3. Llicenciatura Civil + Diplomatus / Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (= Diplomatura / Batxiller en Ciències Religioses)

- Expedient acadèmic amb totes les assignatures superades (secretaria)

(En el cas que part o tots els 18 ECTS de Pedagogia i Didàctica de la religió s'hagin cursat en un altre centre s'haurà d'aportar també un certificat acadèmic d'aquest centre on apareguin les assignatures amb els crèdits corresponents)

- Fe de Baptisme (original): A partir del DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016, TOTES LES PARTIDES DE BAPTISME QUE PRESENTARAN PER TRAMITAR EL TÍTOL DECA. Hauran de ser SEGELLADES PER LA PARRÒQUIA i LEGALITZADES PEL BISBAT (per a la legalització contactin amb el bisbat de pertinença de la parròquia on va tenir lloc el sagrament del Baptisme) i TENIR MENYS DE 6 MESOS D'ANTIGUITAT (des de la data d'emissió a la parròquia). 

- Pagament de la taxa: 75 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)

 

 

 

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Popular: IBAN ES15 BIC POPUESMM 0075 0002 27 0604690223