Logo

Taxes

 Taxes acadèmiques

Taxes de matriculació (per semestre)

10

Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (ordinari, invitat i extraordinari) 27
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (oient) 20
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 33
Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura (oient) 27
Un crèdit ECTS ISCREB virtual Batxillerat i DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 39
Un crèdit ECTS ISCREB virtual Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 39
Curs monogràfic 66
Drets de títol de Batxillerat/Grau 160
Drets de Títol de Llicenciatura/Màster 200
Convocatòria extraordinària 3a i 4a (per assignatura) 27
Convalidacions (per assignatura) 25
Certificat 18
Certificat Batxillerat en Ciències Religioses 26
Inscripció de la tesina Llicenciatura /Màster 360
Ampliació crèdits tesina 120
Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB presencial (10 ECTS) 330
Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB virtual (10 ECTS) 390
Tramitació de la DECA de primària 70