Logo

Presentació

¿Què és el ISCREB?

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Neix de la transformació de l’anterior Institut de Teologia de Barcelona, d’acord amb la normativa de la Congregació per a l’Educació Catòlica de 1987 i la normativa de la Comissió Episcopal Espanyola del 18 d’abril de 1996. Va ser erigit el 18 de novembre de 1996 i els seus estatuts foren aprovats el 7 d’abril de 1997. Va ser refundat el 31 de maig de 2010 d’acord amb la nova Instrucció sobre els Instituts Superiors de Ciències Religioses de la Congregació de 28 de juny de 2008

Objectius de l’ISCREB

L’Institut Superior de Ciències Religioses té com a finalitats més rellevants:

 • Promoure la formació teològica dels laics/ques
 • Promoure el diàleg entre la fe i la cultura
 • Preparar professors/es de Religió per als centres docents
 • Impartir adequadament formació per exercir el diaconat permanent i els diversos ministeris i serveis eclesials en les parròquies, moviments i comunitats de la Diòcesi

A qui ens adrecem?

 • A tota persona interessada en aprofundir en l’estudi de les ciències religioses i els continguts de la fe
 • Als estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual
 • Als catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les postres parròquies i comunitats cristianes.
 • Als laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual
 • Al professorat de Religió, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA), tant per a Primària com per a ESO, Batxillerat i altres ensenyaments de grau mitjà
 • Als mateixos preveres per renovar i intensificar l’estudi de la Teologia
 • Als qui es preparen per al ministeri del diaconat
 • Als qui es preparen per a ulteriors estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya

Estudis que oferim

 1. Batxillerat en Ciències Religioses (3 cursos)
 2. Llicenciat/da en Ciències Religioses (2 cursos). Especialitats:
  1. Diàleg Interreligiós ecumènic i cultural (presencial
  2. Teologia Bíblica (presencial)
  3. Identitat cristiana i Diàleg (virtual)
 3. Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (amb conveni amb la URL)

Les titulacions de Batxillerat i Llicenciat/da són reconegudes a efectes civils (Reial Decret 1619/2011: BOE 276, de 16 de novembre de 2011, 117995-118001)