Logo

Autoritats acadèmiques

Autoritats Acadèmiques

Moderador de l’Institut  Emm. i Rvdm. Dr. Joan-Josep Omella i Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
Directora Pedagògica Llic. Anna-Bel Carbonell i Rios

Consell del Moderador

Director de l’Institut
Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
Delegats d’apostolat seglar, catequesi, joventut, universitat, ensenyament, vida religiosa, ecumenisme i relaciones interreligioses, catecumenat i pastoral social, President de la Comissió Diocesana per al Diaconat Permanent

Consell de direcció

Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
Directora Pedagògica Llic. Anna-Bel Carbonell i Rios
Cap de secretaria Llic. Ariana Jaques i Cabanes

Consell de l’Institut

Dr. Ramon Batlle i Tomàs, director
Llic. Núria Caum i Aregay, sotsdirectora i cap d’estudis
Llic. Anna-Bel Carbonell i Rios, directora pedagògica
Dr. Joan Planellas i Barnosell, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
Tots els professors estables
Dos representants dels professors no estables escollits entre ells
Dos alumnes ordinaris, elegits entre tots els alumnes de presencial, i dos entre tots
els alumnes ordinaris virtuals
Llic. Ariana Jaques i Cabanes, cap de secretaria
Un delegat del Moderador 

 

Comissió Consultiva de l’Iscreb Virtual

Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
Directora Pedagògica Llic. Anna-Bel Carbonell i Rios
Cap de secretaria Llic. Ariana Jaques i Cabanes
Tutors de l’ISCREB virtual Llic.Isabel Giménez i Beút
(llengua catalana)
Dr. Emeterio Chaparro i Lillo
(llengua castellana)
Responsable de l’àrea informàtica Sr. Alex Bové i Perucho
Coordinadors Dr. Antoni Català i Carpintero (València)
Dr. Roberto Casas i Andrés (Bilbao)
Llic. Josep Sastre i Portabella (Menorca)
Dr. Emeterio Chaparro i Lillo (Madrid)
Dr. Luís Maria Salazar (Granada)

Representant dels professors de virtual
Delegats de Virtual