Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg

S’ofereix en el curs 2016-17. Curs A

Assignatura ECTS Semestre Professor
Metodologia de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Aran + info
Buddhisme 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Exegesi NT II: Les Paràboles 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega + info
Seminari I. Comprenent l’Evangeli des de Marc (I) 5 1r Dra. Begonya Palau i Rigol + info
Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Daoisme, Confucianisme 5 2n Llic. Sara Barrera i Rubio + info
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Noves Religiositats 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Llengües Bíbliques 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner , Dr. Ramon Torné i Teixidó + info

Crèdits obligatoris: 100
Crèdits per a la tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l'elaboració de la tesina: 5 ETCS
Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

Total crèdits: 120 ECTS

Iniciem l'ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l'ànim de poder implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Dialeg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. Aquest curs 2016-2017 s’ofereixen aquestes dues assignatures noves: Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc i Llengües Bíbliques

Els alumnes que desitgin fer alguna d'aquestes matèries podran comptabilitzar el seu creditatge per a l'obtenció de la Llicenciatura en Identitat cristiana i diàleg.

Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg

S’ofererirà en el curs 2017-18. Curs B

Assignatura ECTS Semestre Professor
Metodologia de la Tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Aran + info
Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Personatges de l'Evangeli de Joan 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Teologia de les Religions 5 1r Llic. Roser Solé + info
Hinduisme 5 1r Lic. Fabian E. López + info
Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Literatura intertestamentària 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Exegesi AT II: l'Èxode, exegesi i hermenèutica 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Dr. Damià Roure i Muntada + info
Teologia Protestant dels segles XIX i XX 5 2n Dr. Josep Castanyé i Subirana + info
Perspectives sobre l'Islam Plural 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Temes de Teologia Bíblica II: Apocalíptica 5 2n Llic. Javier Velasco i Arias + info
Art contemporani i espiritualitat 5 2n Dr. Diego Malquori + info

Crèdits obligatoris: 100
Crèdits per a la tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l'elaboració de la tesina: 5 ETCS
Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

Total crèdits: 120 ECTS