Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Llicenciatura en Ciències religioses

La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

Crèdits comuns: 20
Crèdits d’Especialitat: 80
Crèdits de tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
Crèdits per a la tesina: 15

Total crèdits: 120 ECTS

Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

*Aquests estudis tenen el reconeixement civil de Màster acreditant 60 ECTS de la Llicenciatura i computant, d’aquesta manera, un total de 300 ECTS d'estudis en Ciències Religioses segons les disposicions del Reial Decret 1619/2011

Es podran cursar les especialitats de Teologia Bíblica i Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

La llicenciatura complerta dura dos anys. Els cursos són cíclics; durant un mateix curs acadèmic a tots els alumnes de la llicenciatura se’ls ofereixen les matèries d’un sol curs. Enguany s’ofereix el curs B.

Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 

B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’ofereix en el curs 2017-18. Curs B

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
El Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero + info
Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia + info
Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Aran + info
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo + info
Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López + info
Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas + info

* Es recomana cursar l’assignatura els fonaments de l'Islam prèviament a la de Perspectives sobre l'Islam Plural.
* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’ofererirà en el curs 2018-19. Curs A

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Noves religiositats 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán + info
Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó + info
Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado + info
Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 1r Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Aran + info
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla + info
Esglésies Orientals 5 2n Dr. Xavier Vicens + info
Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas + info
Daoisme i Confucianisme 5 2n Dra. Anne-Hélène Suárez i Girard + info
Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui + info

* Aquestes assignatures s'ofeireixen també en la modalitat virtual
1 Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofereix en el curs 2017-2018 Curs B

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Recursos per a l’animació Bíblica 5 1r Llic. Eloi Aran i Sala + info
Exegesi NT II: Les Paràboles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Personatges de l’Evangeli de Joan 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Aran + info
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana + info
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 2n Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls + info
Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Exegesi AT II: Història dels Orígens 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

A.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofererirà en el curs 2018-2019 Curs A

Assignatura ECTS Semestre Professor
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Llengües bíbliques 5 1r Dr. Ramon Torné i Teixidó , Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Seminari I: Jesús, la història humana de Déu 5 1r Dr. Damià Roure i Muntada + info
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Aran + info
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla + info
Estudi del Medi Bíblic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment