Logo

Horaris

 

Batxillerat Primer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Història de la Filosofia I*


Antoni Bosch

Introducció a les Ciències Religioses**

Antoni Bosch

Moral Fonamental

Antoni Nello
Introducció a l’Antic Testament

Rosa Boixareu

Sociologia de la religió

Maria Forteza

Seminari: Arts plàstiques i religió

Anna M. Blasco
19.15- 20.00
20.15-21.00 Metafísica 

Vicent Igual
Metafísica 

Vicent Igual
Ètica 

Abel Jiménez
Ètica 

Abel Jiménez
 
*Història de la Filosofia I del 18 de setembre al 27 de novembre
**Introducció a les Ciències Religioses del 4 de desembre al 22 de gener

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Introducció a les Ciències Religioses*

Antropologia Filosòfica**

Antoni Bosch
Teologia Fonamental

Ricard Casadesús
Metodologia Teològica***

Adelaide Baracco
Introducció al Nou Testament****

Enric Cortès

Fenomenologia

Xavier Marín

Grec I

Samuel Sais

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
 
*Introducció a les Ciències Religioses del 5 de febrer al 12 de març
**Antropologia Filosòfica del 19 de març al 11 de juny


*** Metodologia Teològica del 7 de febrer al 14 de març
**** Introducció al Nou Testament del 21 de març al 13 de juny


Batxillerat Segon Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Intr. a la diversitat Religiosa

Joan Hernández
Pentateuc i Històrics

Jaume Angelats
Misteri de Déu

Núria Caum

Grec II*

Samuel Sais

Seminari: Música Religiosa*

Josep Falcó

Evangelis Sinòptics i Actes 

Begoña Palau

19.15- 20.00

Psicologia de la religió

Xavier Marín

20.15-21.00 Llibres Profètics

Joan Ramon Marín

Llibres Profètics

Joan Ramon Marín

*Assignatures optatives. Cal escollir-ne una.

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Antropologia Teològica 

Josep M. Yglesias
Patrologia


Joan Torra

Escatologia

Josep Giménez

*Cristologia

Antoni Català
Miquel A. Tarín

Moral Sexual

Núria Carulla

19.15- 20.00
Moral de la Vida

Antoni Nello
20.15-21.00 Mariologia

Núria Caum

Moral Sexual

Núria Carulla

 
*Cristologia: Antoni Català del 8 de febrer al 19 d’abril
Miquel A. Tarín del 26 d’abril al 14 de juny

Batxillerat Tercer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Dret Canònic*

Eulogi Broto
Ramon Batlle

Teologia espiritual 

Maria Teresa Valls

Escrits Sapiencials

M. Claustre Solé

Teologia Pastoral

Josep Casellas

Eclesiologia

José Luís López

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de l’Església I 

Josep Mª Martí Bonet
Història de l’Església I

Josep Mª Martí Bonet

Introducció a l’Ecumenisme 

Antoni Matabosch

*Eulogi Broto del18 de setembre al 6 de novembre
Ramon Batlle del 13 de novembre al 22 de gener

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Moral Social 

Dolors Oller
Escrits Joànnics

Antoni Pou
Sagraments

Joan Josep Moré
Història de l’Església II

Joan Galtés

Seminari de Síntesi

Jordi Corominas

19.15- 20.00
20.15-21.00 Cartes Apostòliques

Jaume Balateu
Cartes Apostòliques

Jaume Balateu
Litúrgia

José Luís López


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN TEOLOGIA BÍBLICA

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Recursos per a l’Animació Bíblica

 

Eloi Aran

Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic

M. Claustre Solé

Personatges de l’Evangeli de Joan

Antoni Pou

Història de la Missió Apostòlica.


Lluís Serra

Exegesi NT II: Les paràboles de Jesús


Jaume Balateu

19.15- 20.00
20.15-21.00

Segon semestreHora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Hª del text bíblic i crítica textual

 

Joan Ramon Marín

Exegesi AT II: Història dels orígens


M. Claustre Solé

-

Arts
Contemporànies
i
Cristianisme*

Anna Mª Blaso
Joan Grimalt*
Oriol Izquierdo

Temes de Teologia Bíblica II:
Israel i l’església, pobles de Déu en l’escriptura

Jordi Cervera**
Jaume Balateu**

19.15- 20.00
20.15-21.00

*Joan Grimalt 8, 15, 22 de febrer i 1 de maç
Oriol Izquierdo 8, 15, 22 de març i 5, 12 d’abril
Anna Mª Blaso 19, 26 d’abril i 3, 10, 17 de maig
**Jordi Cervera, del 9 de febrer al 23 de març
**Jaume Balateu, del 6 d’abril al 18 de maig


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN DIÀLEG INTERRELIGIÓS, ECUMÈNIC I CULTURAL

Primer semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Teologia Protestant dels segles XIX i XX


Samuel Fabra

Ecumenisme després del Vaticà II


Dani Palau

Judaisme Postbíblic
 
Enric Cortès

Història de la Missió Apostòlica

Lluís Serra

Teologia de les Religions

 

Jaume Flaquer

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

Segon semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Hinduisme

 

Fabian Ezequiel

Perspectives sobre Islam Plural


Dolors Bramon


Els reptes de la governança global

Dolors Oller

Arts
Contemporànies i
Cristianisme*

Anna Mª Blaso
Joan Grimalt
Oriol Izquierdo

Seminari II: Diàleg, Principis i exercici


Xavier Marín

19.15- 20.00
20.15-21.00

*Joan Grimalt 8, 15, 22 de febrer i 1 de maç
Oriol Izquierdo 8, 15, 22 de març i 5, 12 d’abril
Anna Mª Blaso 19, 26 d’abril i 3, 10, 17 de maig