Logo

Horaris

 

Batxillerat Primer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Història de la Filosofia I*

Introducció a les Ciències Religioses**

Antoni Bosch
Moral Fonamental

Antoni Nello
Introducció a l’Antic Testament

Rosa Boixareu

Ètica 

Abel Jiménez

Seminari: Arts plàstiques i religió

Anna M. Blasco
19.15- 20.00
20.15-21.00 Metafísica 

Vicent Igual
Metafísica 

Vicent Igual
Fenomenologia

Sergi Gordo
Fenomenologia

Sergi Gordo
 
*Història de la Filosofia I del 12 de setembre al 28 de novembre
**Introducció a les Ciències Religioses del 12 de desembre al 23 de gener

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Introducció a les Ciències Religioses*

Antropologia Filosòfica**

Antoni Bosch
Teologia Fonamental

Ricard Casadesús
Metodologia Teològica 

Adelaide Baracco

Grec I
Samuel Sais

Sociologia de la religió

Maria Forteza
19.15- 20.00
20.15-21.00 Introducció al Nou Testament 

Enric Cortès
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
 
*Introducció a les Ciències Religioses del 6 de febrer al 6 de març
**Antropologia Filosòfica del 13 de març al 12 de juny

Batxillerat Segon Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Evangelis Sinòptics i Actes 

Begoña Palau
Pentateuc i Històrics

Jaume Angelats
Patrologia

Joan Torra

Grec II*

Samuel Sais

Seminari: Música Religiosa*

Josep Falcó

Misteri de Déu

Núria Caum

19.15- 20.00
20.15-21.00 Llibres Profètics

Joan Ramon Marín
Llibres Profètics

Joan Ramon Marín
Intr. a la diversitat Religiosa

Joan Hernández

*Assignatures optatives. Cal escollir-ne una.

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Antropologia Teològica 

Josep M. Yglesias
Escatologia

Josep Giménez
Escatologia

Josep Giménez

*Cristologia

Antoni Català
Miquel A. Tarín

Mariologia

Núria Caum

19.15- 20.00 Psicologia de la religió

Xavier Marín
Moral Sexual

Núria Carulla
Moral de la Vida

Antoni Nello
20.15-21.00
 
*Cristologia: Antoni Català del 9 de febrer al 20 d’abril
Miquel A. Tarín del 27 d’abril al 15 de juny

Batxillerat Tercer Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Dret Canònic

Eulogi Broto
Ramon Batlle

Teologia espiritual 

Maria Teresa Valls

Escrits Sapiencials

M. Claustre Solé

Teologia Pastoral

Josep Casellas

Eclesiologia

José Luís López

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de l’Església I 

Josep Mª Martí Bonet
Introducció a l’Ecumenisme 

Antoni Matabosch
Història de l’Església I

Josep Mª Martí Bonet

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Escrits Joànnics

Antoni Pou
Moral Social 

Dolors Oller
Sagraments

Joan Torra
Història de l’Església II

Joan Galtés

Seminari de Síntesi

Jordi Corominas

19.15- 20.00
20.15-21.00 Cartes Apostòliques

Jaume Balateu
Cartes Apostòliques

Jaume Balateu
Litúrgia

José Luís López


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN TEOLOGIA BÍBLICA

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Hermenèutica Bíblica

Rosa Boixareu

Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció

Jaume Balateu

Història de l’Església a Catalunya

Joan Josep Moré

**Llengües Bíbliques
(Hebraicitas/
Graecitas)

Enric Cortès/Ramon Torné

Seminari I: Jesús, la història humana de Déu

Damià Roure

19.15- 20.00
20.15-21.00

**Llengües Bíbliques:
Enric Cortès: del 22 de setembre al 3 de novembre
Ramon Torné: del 10 de novembre al 12 de gener

Segon semestreHora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Teologia Bíblica I


Samuel Fabra

Estudi del Medi Bíblic

M. Claustre Solé

Literatura Jueva en època Intertestamentària


Rosa Boixareu

Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes

Joan Ramon Marín

*Fe i Ciència i Inculturació de la Fe

Andreu Ibarz
David Jou
Ramon Mª Nogués

19.15- 20.00
20.15-21.00

*Fe i Ciència
Andreu Ibarz 10, 17, 24 de febrer; 3, 10 de març
David Jou 17, 24, 31 de març i 7, 21 d’abril
Ramon M. Nogués 28 d’abril; i 5, 12, 19 de maig


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN DIÀLEG INTERRELIGIÓS, ECUMÈNIC I CULTURAL

Primer semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Seminari I: Instruments per al diàleg

Andreu Ibarz

Noves Religiositats


Josep Otón

Història de l’Església a Catalunya

Joan Josep Moré

Trets fonamentals de la cultura actual

Miquel Tresseras

*Religions Africanes
Tradicionals i Afroamericanes


Antoni Calvera
Joan Gimeno

19.15- 20.00
20.15-21.00

*Religions Africanes Tradicionals i Afroamericanes
Antoni Calvera del 23, 30 de setembre; 7, 14, 21, 28 d’octubre i 4, 11, 18 de novembre
Joan Gimeno 25 de novembre i 2, 16, 23 de desembre i 13 de gener

 

Segon semestre


Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Esglésies Orientals


Xavier Vicens

Els Fonaments de l’Islam

Dolors Bramon


Buddhisme


Juan M. Cincunegui

Daoisme, Confucianisme


Anne-Hélène Suárez

*Fe i Ciència i Inculturació de la Fe

Andreu Ibarz
David Jou
Ramon Mª Nogués

19.15- 20.00
20.15-21.00

*Fe i Ciència
Andreu Ibarz 10, 17, 24 de febrer; 3, 10 de març
David Jou 17, 24, 31 de març i 7, 21 d’abril
Ramon M. Nogués 28 d’abril; i 5, 12, 19 de maig