Logo

Tramitació

DECA PRIMÀRIA

 
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia compulsada Títol de Magisteri o fotocòpia i original (fem compulsa a Secretaria). Les fotocopies han de ser amb mida DIN A4.

- Fe de Baptisme (original): A partir del DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016, TOTES LES PARTIDES DE BAPTISME QUE PRESENTARAN PER TRAMITAR EL TÍTOL DECA. Hauran de ser SEGELLADES PER LA PARRÒQUIA i LEGALITZADES PEL BISBAT (per a la legalització contactin amb el bisbat de pertinença de la parròquia on va tenir lloc el sagrament del Baptisme) i TENIR MENYS DE 6 MESOS D'ANTIGUITAT (des de la data d'emissió a la parròquia). 

- Pagament de la taxa: 70 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)

 

Pagament de l’import
  • Ingrés bancari:

    L’alumne/a haurà de fer un ingrés per l'import al núm. de compte del Banc Popular: IBAN ES15 BIC POPUESMM 0075 0002 27 0604690223.

 

 

DECA SECUNDÀRIA

 
- Fotocòpia DNI
-  Fotocòpia compulsada dels títols segons la formació acadèmica o copia del justificant del pagament de les taxes.

  1. Baccalaureautus in Theologia (= Llicenciat en Estudis Eclesiàstics o Graduat en Teologia)
  2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis amb reconeixement civil (= Graduat en Ciències Religioses, 240 ECTS)
  3. Llicenciatura Civil + Diplomatus / Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (= Diplomatura / Batxiller en Ciències Religioses)

(En el cas que part o tots els 18 ECTS de Pedagogia i Didàctica de la religió s'hagin cursat en un altre centre s'haurà d'aportar també un certificat acadèmic d'aquest centre on apareguin les assignatures amb els crèdits corresponents)

- Fe de Baptisme (original): A partir del DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016, TOTES LES PARTIDES DE BAPTISME QUE PRESENTARAN PER TRAMITAR EL TÍTOL DECA. Hauran de ser SEGELLADES PER LA PARRÒQUIA i LEGALITZADES PEL BISBAT (per a la legalització contactin amb el bisbat de pertinença de la parròquia on va tenir lloc el sagrament del Baptisme) i TENIR MENYS DE 6 MESOS D'ANTIGUITAT (des de la data d'emissió a la parròquia). 

- Pagament de la taxa: 70 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)

 

Pagament de l’import
  • Ingrés bancari:

    L’alumne/a haurà de fer un ingrés per l'import al núm. de compte del Banc Popular: IBAN ES15 BIC POPUESMM 0075 0002 27 0604690223